Belastingbesparingen op OZB / WOZ van leegstaande kantoren

Aanzienlijke belastingbesparingen mogelijk op de OZB / WOZ van leegstaand vastgoed, zeker bij vastgoed dat wordt beschermd door een leegstandsbeheerder.

OZB / WOZ benutting bij leegstaand vastgoed​ 

Leegstaand vastgoed kan in het kader van de OZB / WOZ en gemeentelijke belastingen fiscaal benut worden. Zeker bij vastgoed dat wordt beschermd door een leegstandsbeheerder zijn aanzienlijke belastingbesparingen mogelijk. Denk aan:

 • het herkwalificeren van vastgoed (van niet-woning naar woning)
 • het toepassen van fiscale vrijstellingen
 • het verlagen van de waarde 
 • het optimaliseren van de objectafbakening

Voorbeeld uit de praktijk : herkwalificatie vastgoed

Situatie vóór bezwaar:

 • Kwalificatie niet-woning voor de Gemeentewet
 • Kantoorpand met bestemming kantoor-/bedrijfsdoeleinden
 • WOZ-waarde € 2.500.000
 • Sinds september 2012 leeg
 • Sinds oktober 2012 wordt het pand via een leegstandsbeheerder ter bescherming bewoond
 • Jaarlijkse OZB-lasten gemiddeld € 13.000

Situatie na bezwaar:

 • Kwalificatie wordt woning voor de Gemeentewet
 • Kantoorpand en bestemming blijft kantoor-/bedrijfsdoeleinden
 • WOZ-waarde wordt € 1.500.000
 • Jaarlijkse OZB-lasten gemiddeld € 2.000

De jaarlijkse belastingbesparing (OZB) in dit voorbeeld bedraagt € 11.000. Bij ongewijzigde omstandigheden werkt een dergelijke besparing door in de toekomst en daarnaast kunnen wij onderzoeken om voorgaande belastingjaren te corrigeren (2013 t/m 2016). Hierdoor loopt de potentiële besparing al snel op naar € 50.000, bij een pand met een waarde van € 2.500.000. De besparing ligt hoger bij een hogere WOZ-waarde.

De wijziging van de kwalificatie van niet-woning naar woning heeft in beginsel geen gevolgen voor de bestemming volgens het bestemmingsplan, de feitelijke aanwending van de onroerende zaak is namelijk leidend. Alle panden die door de gemeente worden aangemerkt als niet-woning zijn potentieel interessant.

Kostenloze Quick-Scan

Vraag nu een  kosteloze quick scan aan. Aan de hand van enkele gegevens maken we inzichtelijk wat de kansen/risico’s zijn, inclusief een vergelijk van kosten en baten. Hiervoor is een kopie van de meest recent ontvangen WOZ-aanslag(en) voldoende.  

Wilt u meer weten hoe u uw vastgoed ook fiscaal beter kunt benutten, neem dan contact op met Carla van Harskamp - Kempen , Vastgoed Adviseur Camelot  06-19594159 of mail c.kempen@cameloteurope.com. Zij werkt nauw samen met Merijn Betjes van Meijburg & Co (KPMG).