Kennissessie VLBN over veilig en verantwoord tijdelijk wonen

Auteur : r.kole  -   Date : 22 Mar 2018   -   categorie: Leegstandbeheer

Veilig en maatschappelijk verantwoord tijdelijk wonen was het thema van de VLBN bijeenkomst op 16 maart. Waar moet je op letten als leegstandsbeheerder en waarom is veiligheid zo belangrijk?

VLBN kennissessie veilig wonen | Camelot BLOG
Veilig tijdelijk wonen VLBN | Camelot BLOG

VLBN organiseert kennissessieover veilig tijdelijk wonen

Op vrijdag 16 maart organiseerde de Vereniging Leegstandbeheer Nederland (VLBN) een eerste kennissessie over 'veiligheid en maatschappelijk verantwoord tijdelijk wonen'. Jeroen van der Poel, secretaris van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland, opent de dag. Van der Poel benadrukt het gemeenschappelijk belang van een open netwerk. Door kennisdeling binnen de branche over relevante onderwerpen sta je sterker als goede gesprekspartner richting het KLB, verzekeraars, de overheid en andere vertegenwoordigers. Marijn Oosterwijk, property manager van Camelot, was aanwezig en deed verslag. 

Op de agenda: vernieuwde norm NEN-8025:2017

Binnenkort zal de vernieuwde Nederlandse norm NEN-8025 worden gepubliceerd. Deze norm is van toepassing op alle ruimten in bestaande gebouwen waar, in het kader van leegstandbeheer, tijdelijk wordt gewoond. De norm stelt concrete eisen aan de technische voorzieningen en installaties, waaronder gas, elektriciteit, drinkwater, riolering, ventilatie en alle apparaten en toestellen die daarmee verbonden zijn. De volgende vragen zijn uitgebreid besproken tijdens deze kennissessie: 

• Voldoen de woonruimtes die een leegstandbeheerder beschikbaar stelt aan de nieuwe norm NEN-8025:2017?
• Wat zijn de gevolgen en risico’s voor leegstandbeheerders als ze niet (meer) aan de nieuwe regels voldoen?
• Voor welke aanpassingen en controles is een leegstandbeheerder verantwoordelijk?

Veilig en verantwoord tijdelijk wonen

Peter Coppes neemt als eerste gastspreker het woord. Hij is technisch expert en initiator van verschillende NEN normen met betrekking tot veiligheid. Aanwezigen wordt gevraagd eens hardop na te denken over wat veiligheid precies is en hoe daar door vastgoedeigenaren op een goede en integere manier geld aan wordt besteed.
Veiligheid bieden aan bewoners is essentieel. Maar de opvattingen hierover door bedrijven is erg uiteenlopend. Ook de voorwaarden en normen over wát nu veilig is en wat niet verschilt sterk. Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen. Coppes: "Het normaliseren van variabelen is nodig om met elkaar een veilige situatie te creëren en dit meetbaar te maken. Veiligheid is eigenlijk het verkeerde begrip, eigenlijk  behoren we te spreken over de maatschappelijk mate van onveilighied en hoe groot het risico mag zijn bij een ongeluk of ongeval."

Veilig tijdelijk wonen VLBN | Camelot BLOG

Cursus of opleiding biedt geen zekerheid

Coppes vervolgt: "Er is een groot verschil tussen een erkende installateur en een goede installateur. Het feit dat mensen een cursus of opleiding hebben gehad betekent niet dat ze het vak verstaan en goed werk leveren. De keurmerken die hieraan verbonden zijn, kun je als bedrijf zelfs kopen. Dus dat levert geen zekerheid. Alleen als je zelf verstand hebt van de techniek, kun je écht beoordelen of iets goed en veilig is. Om dit te vereenvoudigen hebben we in de NEN 8025:2017 gezorgd dat de maatschappelijke mate van onveiligheid is vastgelegd".

Hij gaat verder en legt uit hoe normen gelezen behoren te worden. "Als iets volgens de norm is noemen we het veilig, maar niets is écht veilig. Ook zijn er overal uitzonderingen op waardoor het goed lezen van normen niet door iedereen goed gedaan kan worden. De wereld is bovendien veranderd. Het nieuws van een ongeluk of ongeval wordt snel opgepakt door (social) media met alle gevolgen van dien. Als leegstandbeheerders moeten we actief zorgen voor veiligheid. Preventief ziet de gemeente hierop toe, de praktijk wijst echter uit dat er weinig toezicht is.Vergeet ook de kleine lettertjes van een verzekeringsmaatschappij goed te lezen!"

Inhoud vernieuwde norm NEN-8025:2017 

De vernieuwde NEN-8025:2017 is tot stand gekomen door samenwerking van diverse experts, met verschillende belangen. De betrokken partijen hebben als doel om Nederland veiliger te maken, ieder vanuit zijn eigen rol. Maar wat staat er nu precies in die norm? In het kort komt het er op neer dat bewoners niet mogen wonen in een kantoor of woonruimte zonder aardlek. Hierbij moeten we uitgaan dat een bewoner onjuist of fout gedrag kan vertonen. Dus we moeten de norm zo stellen dat de kans op een ongeluk of ongeval zo klein is als de maatschappelijke mate van onveiligheid. We kunnen hierbij niet zo maar zeggen dat de bewoner zelf verantwoordelijk is. Via het gewoonterecht kan een leegstandsbeheerder alsnog aansprakelijk worden gehouden. Daarom de oproep dat wij als leegstandsbeheerders geprikkeld moeten blijven om continue na te denken over de risico’s die we collectief lopen, en hoe de maatschappij tegen onze branche aankijkt. Als wij zelf onze zaken niet goed regelen is de kans groot dat de overheid deze rol op zich gaat nemen. 

Veiligheidsscan op locatie 

Het middagprogramma bestond uit een locatiebezoek met als doel om met elkaar de veiligheid van het pand te onderzoeken. De resultaten van de scan werden uitgebreid besproken. Expert Jan Smeekes, lid van de normcommissie NEN 8025, gaf daarbij uitleg. De aanwezigen kregen de opdracht mee naar huis om na te denken over wat veiligheid voor iedereen persoonlijk betekent en wat het gevolg is als we er zelf niet actief al leegstandbeheerder mee aan de slag gaan.

 

Geschreven door Marijn Oosterwijk - Property Manager bij Camelot
Share this Blog

Deel via Twitter Deel via Twitter
Share on Linkedin Share on Linkedin


Reacties

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.