In reactie op de risico's van kraken en molest, heeft het leegstandbeheer zich gedurende de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een volwassen bedrijfstak. Een volwassen bedrijfstak is efficiënt georganiseerd. De  Vereniging Leegstandbeheerders Nederland is de organisatie die uitvoering geeft aan de gemeenschappelijke belangen van de bedrijfstak. Zij onderhandelt met de overheid en de politiek; het bedrijfsleven en alle andere belanghebbende partijen.

De VLBN heeft zich sinds haar oprichting inmiddels ontwikkeld als het officiële klankbord van de bedrijfstak en zal steeds de dialoog met politiek, overheid en opdrachtgevers voeren zodat het leegstandbeheer een transparant en integer referentiekader biedt voor alle partijen die met de leegstandproblematiek te maken hebben. In de persoon van Ton Ruhe, voorzitter VLBN, heeft de vereniging een zwaargewicht in de politieke arena en diplomatieke lobby getroffen.

Camelot is actief en overtuigd lid van de VLBN.


Op zoek naar vastgoedbeheer, ontwikkeling, beveiliging of onderhoud van uw vastgoed?

Bel vrijblijvend één van onze vastgoed adviseurs 088 - 226 35 68 of de afdeling Beveiliging 088 - 226 35 00