FAQs:

Wat is tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet?

 Tijdelijke verhuur  op basis van de Leegstandswet is voor een pandeigenaar een manier om zijn leegstaande vastgoed te beschermen. Door bewoners te plaatsen verkleint het risico op kraak en vandalisme aanzienlijk. Op deze manier behoudt het pand zijn waarde. Voor bewoners is dit een ideale manier om voordelig te wonen, vaak op toplocaties. Je sluit een huurcontract voor minimaal 6 maanden en de huurperiode staat vooraf vast. Hiervoor wordt een vergunning afgegeven door de gemeente. De kosten voor een huurwoning zijn hoger dan bij het wonen via anti-kraak, maar je hebt meer zekerheid over de woonperiode. Bovendien kun je hiervoor huurtoeslag aanvragen. 

Hoe lang mag ik in een pand blijven wonen?

In tegenstelling tot anti-kraak, staat de woonperiode bij tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandswet van tevoren vast. Er geldt een minimale huurtermijn van 6 maanden en een opzegtermijn van 3 maanden. De maximale duur van tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandswet is 5 jaar. Camelot zal zich altijd inspannen om bij opzegging vervangende woonruimte te vinden.

Aan welke criteria moet ik voldoen?

Personen die voldoen aan de volgende criteria:

 • Per direct beschikbaar en in staat snel te verhuizen;
 • 18 jaar of ouder (geen inwonende minderjarige kinderen);
 • Aantoonbaar inkomen (salaris of studiefinanciering), let op hier geldt een inkomensgrens* voor;
 • Geldige ziektekosten-, WA-, en inboedelverzekering;
 • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning;
 • Bereid tot inschrijving bij de gemeente op het adres waar je tijdelijk komt te wonen;
 • Bereid om toestemming te geven tot het uitvoeren van een financiële check;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de meeste panden;
 • Roken is niet toegestaan in de meeste panden;
 • Geen strafrechtelijk verleden.

*Voor woningen in tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandswet wordt een inkomensgrens gesteld. Dat wil zeggen dat er een maximaal verzamelinkomen geldt. Voor 2016 is de inkomensgrens een verzamelinkomen van €35.739,00 per jaar. Om te kunnen beoordelen of je voor tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandswet in aanmerking kunt komen, hebben we de volgende zaken nodig:

 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst
 • Loonstroken van de laatste 3 maanden
 • Een kopie uitreksel gemeente (GBA)

Hoe word ik bewoner?

Voldoe je aan de gestelde eisen, dan kun je een aanmeldingsformulier invullen voor de woonruimte(s) van jouw voorkeur. Sta goed stil bij je motivatie, deze is namelijk een zeer belangrijk onderdeel voor ons tijdens de selectieprocedure. Houd er rekening mee dat Camelot vaak tientallen reacties ontvangt op iedere aangeboden woonruimte. Uit alle reacties gaan wij op zoek naar de juiste bewoner. We kijken daarbij naar de wensen van de eigenaar van het pand, type pand, locatie, aantal bewoners, etc. Voor woonhuizen en appartementen zullen wij bijvoorbeeld veelal de voorkeur geven aan een echtpaar of koppel. Als wij denken dat jij de juiste bewoner bent voor een pand, neemt een Camelot recruiter telefonisch of per e-mail contact met je op voor een eerste kennismaking. Na een positieve uitkomst van deze kennismaking kan je de woonruimte in de meeste gevallen eerst gaan bezichtigen. Vervolgens wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek op het Camelot kantoor bij jou in de regio. Wij onderzoeken dan of je geschikt bent en jij krijgt meer informatie over het pand en onze werkwijze. Als beide partijen met bewoning akkoord gaan, teken je de overeenkomst en kun je verhuizen, vaak al binnen enkele dagen.

Is het iets voor mij, dat tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandswet?

Camelot beheert leegstaande panden in opdracht van de eigenaar, in afwachting van een nieuwe bestemming. Dat kan bijvoorbeeld zijn sloop, renovatie, verkoop, verhuur of nieuwbouw. De tijdelijke verhuur biedt je zekerheid over de huurperiode (tussen de 6 maanden en 5 jaar) en is een stuk goedkoper dan reguliere huur.

Wat zijn de kosten bij tijdelijke verhuur?

Voor tijdelijke verhuur hanteren wij verschillende prijzen, afhankelijk van het type pand. Iets duurder dan anti-kraak, maar nog steeds een stuk goedkoper dan reguliere huur. Daarnaast betalen bewoners een borg die kan oplopen van €450,- tot €1000,-. Deze borg krijg je terug als je het pand verlaat en achterlaat in dezelfde staat als je het betrokken hebt. Bewoners zijn verplicht een brandpreventiepakket aan te schaffen via Camelot en betalen ook eenmalige MyCastle kosten van €202,50. De kosten verschillen per locatie; deze lichten we toe tijdens het kennismakingsgesprek. 

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als bewoner?

Camelot verlangt van bewoners dat zij het pand beschermen door er in te wonen of door het als werkplek in gebruik te nemen. Wij vertrouwen erop dat je de gemeenschappelijke ruimte(s), het terrein en de omgeving netjes (onder)houdt. Als er zich onderhoudsproblemen voordoen (lekkages, gesneuvelde ramen etc.) moeten de bewoners deze aan Camelot melden. Ook bij problemen rondom veiligheid (onbevoegden op het terrein, inbraakpogingen etc.) rekenen we erop dat bewoners Camelot inschakelen via de 24/7 alarmlijn en de politie bellen. We verwachten niet van je dat je je gedraagt als surveillance of bewaker. De enige beveiliging die we verwachten is jouw aanwezigheid in het pand en melding van calamiteiten. 

Kan ik samen met een vriend(in) het pand betrekken?

Ja, dat kan. Maak via het aanmeldformulier aan Camelot duidelijk dat je met een vriend(in), je relatie of echtgeno(o)t(e) in hetzelfde pand wil wonen. In het aanmeldformulier is hiervoor een optie opgenomen waar je dit aan kunt geven.

Zijn de kamers gemeubileerd?

Camelot biedt zowel gemeubileerde als niet gemeubileerde woonruimtes aan. Dit is altijd expliciet aangegeven in de advertenties als het om gemeubileerde woonruimtes gaat.

Mag er geschilderd of geboord worden in het pand?

Dat verschilt per pand. Het schilderen of verven van het pand, zowel binnen als buiten, is alleen toegestaan als je daarvoor schriftelijk of per e-mail toestemming hebt gekregen van Camelot. In panden die voor 1994 gebouwd zijn, bestaat de kans dat er asbest aanwezig is. Vraag daarom altijd aan Camelot of en waar er geboord mag worden.

Is er internet en telefoon aanwezig in het pand?

Camelot regelt geen internet of telefoonverbinding bij tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandswet. Bewoners vragen toestemming aan Camelot om dit op eigen kosten te mogen installeren. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor contracten die zij hiervoor afsluiten.

Wat is de opzegtermijn?

Camelot vraagt een schriftelijke opzegging van 1 maand voor het beëindigen van de overeenkomst. Vanuit Camelot naar de bewoner geldt ook een opzegtermijn van 3 maanden.

Kan ik huurtoeslag aanvragen?

Voor woonruimtes op basis van tijdelijke verhuur en reguliere verhuur is het in veel gevallen mogelijk huurtoeslag aan te vragen.

Bouw ik huurrechten op?

Bij het huren van een woonruimte op basis van de Leegstandswet bouw je geen huurrechten op maar je kunt je wel beroepen op de afspraken met Camelot. In de overeenkomst leggen we je duidelijk uit wat we van je verwachten en welke zaken Camelot en de eigenaar voor hun rekening zullen nemen. Je krijgt ook de bewonersgids vol met handige tips en instructies. Camelot besteedt veel aandacht aan de veiligheid. Elke bewoner wordt uitgerust met een brandveiligheidspakket en EHBO-trommel.

Waar kan ik een klacht indienen?

Wanneer je een klacht hebt, kun je deze melden via het MyCastle-systeem. Binnen 1 werkdag sturen we je een bevestiging van ontvangst. Daarnaast kan je ook een email sturen naar klacht@cameloteurope.com