Woonzorg Nederland beperkt risico’s intermediaire verhuur met assurance

Toen in 2015 de nieuwe Woningwet in werking trad, gingen Woonzorg Nederland en Camelot met elkaar in gesprek hoe zij gezamenlijk invulling konden geven aan deze nieuwe wet- en regelgeving. De assurance van Camelot bleek een helder antwoord op de belangrijkste vraag voor woningcorporaties: hoe zorg ik voor juistheid en volledigheid van al mijn verhuringen, en met name de verhuur via derden?

Boris Briels, hoofd afdeling Verhuur Woonzorg: “Camelot gaf in het beginstadium, toen deze wet net in werking trad, aan dat zij het proces voor haar klanten – en dus voor ons – zo gemakkelijk mogelijk wilde maken. Heel klantgericht. Zij hebben bekeken hoe ze hun eigen proces kunnen certificeren, zodat wij er als klant volledig van op aan kunnen dat zij hun zaken op orde hebben. Voor ons is dat essentieel, want er staan tenslotte sancties op het onjuist toewijzen van woningen.”

Risicobeperking door assurance
De assurance van Camelot vergemakkelijkt het proces van woningcorporaties ten aanzien van intermediaire verhuur aanzienlijk, merkt ook Briels. “Het scheelt een hoop communicatie en we beperken op deze manier onze risico’s. Met de assurance hoeven wij nu alleen nog verantwoording af te leggen over onze eigen processen en niet ook nog eens over die van Camelot.” 

Garantie
Wel moet Woonzorg nog steeds het aantal verhuringen dat via Camelot loopt zelf doorgeven aan haar accountant. Een volgende stap zou volgens Briels zijn dat zij alleen nog dienen aan te geven hoeveel verhuringen Camelot heeft uitgevoerd in welke categorie, zonder dat zij daar de details van opgeven. De accountant van Camelot en Woonzorg maken vervolgens samen alles in orde. “Maar voorlopig is dit al een heel mooie methode die een garantie afgeeft dat wij geen omkijken meer hebben naar de processen van Camelot, omdat we zeker weten dat alles goed geregeld is. En dat is een prettige gedachte.”

Boris Briels
Teamleider Contracten/Verhuur 
Woonzorg Nederland

Assurancerapport Camelot houdt Woonstad Rotterdam ‘in control’

“Een goede zet”, vindt Stefan de Zeeuw, manager Risk & Control bij Woonstad Rotterdam, de ontwikkeling van assurance rondom het verhuurproces van Camelot. “Het is tenslotte nog niet als zodanig verplicht vanuit de wet om op deze manier assurance van je intermediair te eisen, terwijl er in de markt wel steeds meer behoefte aan zekerheid ontstaat. In ieder geval bij ons. Ons motto is dat we altijd ‘in control’ willen zijn, helemaal als het gaat om de verantwoording over onze (intermediaire) verhuringen. Met dit assurancerapport  geeft Camelot uit eigen beweging garantie af dat hun interne proces zo georganiseerd is dat wij – en andere woningcorporaties waar zij mee samenwerken – aan onze wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Het houdt ons aantoonbaar in control.”

De stap naar het verstrekken van assurance rondom hun eigen verhuurproces is niet alleen slim van Camelot, maar ook noodzakelijk, volgens De Zeeuw. Hij signaleert namelijk dat veel woningcorporaties te maken hebben met accountants die een oordeelonthouding moeten afgeven. Zij kunnen namelijk onvoldoende zekerheid verkrijgen over de volledigheid van de verhuringen door een intermediair. Achteraf de juistheid van de aangeleverde gegevens vaststellen is voor een accountant vaak niet zo’n probleem, de volledigheid echter wel. De Zeeuw: “Daar ligt echt een probleem voor accountants die aan woningcorporaties verbonden zijn. Hun mogelijkheden, en die van de woningcorporatie, reiken niet ver genoeg om tot de vereiste informatie te komen. Het assurancerapport geeft wel de zekerheid die de accountant nodig heeft om goedkeuring te kunnen geven op het volledigheidsaspect van de te verantwoorden verhuringen door een woningcorporatie.” 

Steeds strikter wordende regelgeving
De Zeeuw denkt dat het belang van een assurancerapport als dat van Camelot  alleen maar toeneemt. “Ondanks dat er vooralsnog geen sancties worden opgelegd door de toezichthouder bij een oordeelonthouding volledigheid, wordt de wetgeving en het toezicht daarop wel steeds strikter. Je kunt ervan uitgaan dat hier op niet al te lange termijn – en dan denk ik aan een paar jaar – vanuit de wetgever strengere eisen zullen worden gesteld. Het zou best eens zo kunnen zijn dat een dergelijk assurancerapport als dat van Camelot daarin een voorbeeldfunctie krijgt. Je ziet dat dergelijke assurancerapporten in andere sectoren, zoals bij bedrijven die de salarisverwerking voor klanten verzorgen, al jaren gebruikelijk zijn.”

Streepje voor in ontzorgen op compliance
“Ik hoop dat de aanpak van Camelot aanstekelijk werkt in de markt. Je kunt beter proactief handelen, dan afwachten tot de wetgever zelf ingrijpt en maatregelen voor gaat schrijven . Ik verwacht eerlijk gezegd ook wel dat veel leegstandbeheerders of intermediaire verhuurders zullen volgen. Hetzij vanuit eigen beweging, hetzij omdat de klant hier steeds meer naar zal gaan vragen. Camelot heeft op dit moment echt een streepje voor in het ontzorgen van woningcorporaties op het gebied van compliance. Daar ligt niet alleen voor ons een enorme meerwaarde, maar ook voor andere woningcorporaties.”

Stefan de Zeeuw
Manager Risk and Control 
Woonstad Rotterdam


Op zoek naar vastgoedbeheer, ontwikkeling, beveiliging of onderhoud van uw vastgoed?

Bel vrijblijvend één van onze vastgoed adviseurs 088 - 226 35 68 of de afdeling Beveiliging 088 - 226 35 00