Bevorder integratie en leefbaarheid met huisvestingsconcept WIL

Bij het beheren van vastgoed gaat het vaak in eerste instantie om de stenen: het verhuren en technisch beheren van een gebouw. Minstens zo belangrijk is het sociale aspect, vinden wij. De inrichting van vastgoedbeheer biedt namelijk prachtige kansen en aanknopingspunten om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Daarom heeft Camelot gekozen voor een samenwerking met Facilicom, Incluzio en Radar. Gezamenlijk zetten wij het WIL-concept in: een integraal huisvestingsconcept voor groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met WIL helpen wij gemeenten om het maximaal haalbare te halen uit (re-)integratie, participatie én samenleven.

WIL: Wonen, Integratie en Leefbaarheid

Het WIL-concept begint met huisvesting, met in het bijzonder oog voor (re-)integratie en leefbaarheid. Camelot transformeert tegen minimale investering kantoren of zorgvastgoed om naar betaalbare woningen. We ontwikkelen een locatie met een sociale mix aan bewoners: van GGZ-cliënten (jongeren) en statushouders tot studenten. Daarnaast richten wij de locatie in om als leerwerkbedrijf te functioneren voor buurtbewoners en betrekken vrijwilligers en de buurt bij activiteiten. Op deze manier bevorderen we participatie en vervullen wij tegelijkertijd de grote vraag naar betaalbare woningen voor spoedzoekers.  Voor de bewoners staan het vinden van werk, leren van de taal en/of volgen van een opleiding voorop. Wij bieden beproefde activeringsmethode die het talent, de kracht en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners aanspreekt. Deze methode helpt hen bijvoorbeeld sneller de taal te leren, een baan te vinden en een eigen sociaal netwerk op te bouwen. 

Draagvlak creëren

Het opzetten van een tijdelijk complex waarin de verschillende groepen mensen worden gehuisvest, vraagt om een goed doordachte aanpak samen met de gemeente en haar sociale netwerk. Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om buurtbewoners te betrekken en draagvlak te creëren, om weerstand te voorkomen. Binnen WIL zoeken Camelot, Facilicom, Incluzio en Rader de verbinding tussen (buurt)bewoners, de gemeente en betrokken instanties. Vanuit die verbinding stimuleren we de dialoog, verstevigen we de sociale infrastructuur en creëren we betrokkenheid, bij zowel bewoners als omwonenden: cruciaal om integratie te laten slagen en de randvoorwaarden voor prettig samenleven. 

Wilt u meer weten over de integrale aanpak van het WIL-concept en de mogelijkheden voor uw gemeente? Download hier onze brochure


Op zoek naar vastgoedbeheer, ontwikkeling, beveiliging of onderhoud van uw vastgoed?

Bel vrijblijvend één van onze vastgoed adviseurs 088 - 226 35 68 of de afdeling Beveiliging 088 - 226 35 00