FAQ's

Anti-kraak en (tijdelijke) verhuur zijn een ideale manier om goedkoop te wonen of tijdelijk een werkplek te betrekken. Voor de pandeigenaar een geruststellende gedachte dat hun pand niet leeg en onbeschermd staat. Vooral voor jonge professionals, kunstenaars en studenten is dit een goede oplossing om betaalbaar te wonen op toplocaties. Op deze pagina lees je het antwoord op de meest gestelde vragen. Klik in het linkermenu op de FAQ die voor jou van toepassing is.

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet is voor een pandeigenaar een manier om zijn leegstaande vastgoed te beschermen. Door bewoners te plaatsen in een leegstaand pand verkleint de pandeigenaar het risico op kraak en vandalisme aanzienlijk. Op deze manier behoudt het pand zijn waarde. Voor bewoners is dit een ideale manier om voordelig te wonen, vaak op toplocaties. Je sluit een huurcontract voor minimaal 6 maanden en de huurperiode staat vooraf vast. Hiervoor wordt een vergunning afgegeven door de gemeente voor de duur van maximaal 5 jaar, echter de gemeente kan hiervan afwijken. De kosten voor een huurwoning zijn hoger dan bij het wonen via anti-kraak, maar je hebt meer zekerheid over de woonperiode. Bovendien kun je voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet als bewoner huurtoeslag aanvragen.

In tegenstelling tot anti-kraak, staat de woonperiode bij tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandwet van tevoren vast. Opzeggen van het huurcontract kan na 6 maanden met een opzegperiode van 3 maanden. De maximale duur van tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandwet is 5 jaar, echter de gemeente kan hiervan in bepaalde gevallen van afwijken. Camelot zal zich altijd inspannen om bij opzegging vervangende woonruimte te vinden.

Camelot beheert leegstaande panden in opdracht van de eigenaar, in afwachting van een nieuwe bestemming. Dat kan bijvoorbeeld zijn sloop, renovatie, verkoop, verhuur of nieuwbouw. De tijdelijke verhuur biedt je zekerheid over de huurperiode (tussen de 6 maanden en 5 jaar) en is een stuk goedkoper dan reguliere huur.

Personen die voldoen aan de volgende criteria: - Per direct beschikbaar en in staat snel te verhuizen; - 18 jaar of ouder (geen inwonende minderjarige kinderen); - Aantoonbaar inkomen (salaris of studiefinanciering), let op hier geldt een inkomensgrens* voor; - Geldige ziektekosten-, WA-, en inboedelverzekering; - Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsvergunning; - Bereid tot inschrijving bij de gemeente op het adres waar je tijdelijk komt te wonen; - Bereid om toestemming te geven tot het uitvoeren van een financiële check; - Huisdieren zijn niet toegestaan in de meeste panden; - Roken is niet toegestaan in de meeste panden; - Geen strafrechtelijk verleden. *Voor woningen in tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandwet wordt een inkomensgrens gesteld. Dat wil zeggen dat er een maximaal verzamelinkomen geldt. Voor 2018 is de inkomensgrens een verzamelinkomen van € 36.798,00 per jaar. Om te kunnen beoordelen of je voor tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandwet in aanmerking kunt komen, hebben we de volgende zaken nodig: Een inkomensverklaring van de Belastingdienst Loonstroken van de laatste 3 maanden Een kopie uitreksel gemeente (GBA)

Voor tijdelijke verhuur hanteren wij verschillende prijzen, afhankelijk van het type pand. Iets duurder dan anti-kraak, maar nog steeds een stuk goedkoper dan reguliere huur. Daarnaast betalen bewoners een borg die kan oplopen van €450,- tot € 2.000,-. Deze borg krijg je terug als je het pand verlaat en achterlaat in dezelfde staat als je het betrokken hebt. Bewoners zijn verplicht een brandpreventiepakket aan te schaffen via Camelot. De kosten verschillen per locatie; deze lichten we toe tijdens het kennismakingsgesprek.

Camelot verlangt van bewoners dat zij het pand beschermen door er in te wonen of door het als werkplek in gebruik te nemen. Wij vertrouwen erop dat je de gemeenschappelijke ruimte(s), het terrein en de omgeving netjes (onder)houdt. Als er zich onderhoudsproblemen voordoen (lekkages, gesneuvelde ramen etc.) moeten de bewoners deze aan Camelot melden. Ook bij problemen rondom veiligheid (onbevoegden op het terrein, inbraakpogingen etc.) rekenen we erop dat bewoners Camelot inschakelen via de 24/7 alarmlijn en de politie bellen. We verwachten niet van je dat je je gedraagt als surveillance of bewaker. De enige beveiliging die we verwachten is jouw aanwezigheid in het pand en melding van calamiteiten.

Ja, dat kan. Maak via het aanmeldformulier aan Camelot duidelijk dat je met een vriend(in), je relatie of echtgeno(o)t(e) in hetzelfde pand wil wonen. In het aanmeldformulier is hiervoor een optie opgenomen waar je dit aan kunt geven.

Camelot biedt zowel gemeubileerde als niet gemeubileerde woonruimtes aan. Dit is altijd expliciet aangegeven in de advertenties als het om gemeubileerde woonruimtes gaat.

Camelot vraagt een schriftelijke opzegging van 1 maand voor het beëindigen van de overeenkomst. Vanuit Camelot naar de bewoner geldt ook een opzegtermijn van 3 maanden.

Voor woonruimtes op basis van tijdelijke verhuur en reguliere verhuur is het in veel gevallen mogelijk huurtoeslag aan te vragen.

KOMT U ER NIET UIT?

Wij helpen u graag


Kantoor

Onze klantenservice is geopend van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

Kantoor
Telefoon

Onze klantenservice is geopend van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

+31 (0)88 - 226 35 68
Whatsapp

Onze klanteservice is bereikbaar via Whatsapp van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur.

+31 6 15 40 94 62
Media

Hier vind je informatie voor media & pers

Media
Webcare

Stel uw vraag op Facebook of Twitter. Wij helpen je zo snel mogelijk.

Kantoor

Onze klantenservice is geopend van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

Kantoor

Telefoon

Onze klantenservice is geopend van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

+31 (0)88 - 226 35 68
Whatsapp

Onze klanteservice is bereikbaar via Whatsapp van maandag tot vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur.

+31 6 15 40 94 62
Media

Hier vind je informatie voor media & pers

Media