Van verzorgingshuis tot woongelegenheid

  • Oude functie: Verzorgingshuis
  • Nieuwe functie: Zelfstandige woningen
  • Oppervlakte: 3.600 m2
  • Beheerder: Camelot Leegstandsbeheer BV
  • Doelgroep: Jongeren & urgent woningzoekenden
  • Transformatie: Opwaarderen van brandveiligheid(installaties), aanbrengen van stoffering in de woningen (vloer, wandafwerking, gordijnen), legionellaproof maken van de waterinstallatie, opwaarderen energie-index. 50 betaalbare zelfstandige wooneenheden gerealiseerd.
  • Werkzaamheden Camelot: Planvorming, ondersteuning bij gemeentelijke procedure, directievoering, projectmanagement, huismeesterdiensten, beheerder.
  • Start: september 2015
  • Oplevering: december 2015

Op zoek naar vastgoedbeheer, ontwikkeling, beveiliging of onderhoud van uw vastgoed?

Bel vrijblijvend één van onze adviseurs

DesignSwirl Studio