NL-Policy

Privacyverklaring, van kracht met ingang van 31 maart 2018

Camelot Vastgoedbeheer en Beveiliging BV en Camelot Beheer BV (“Camelot” of het “Bedrijf”) verplicht zich tot het beschermen van de privacy van personen die de websites van het Bedrijf bezoeken (“Bezoekers”), personen die zich aanmelden om de Diensten zoals hieronder omschreven af te nemen (“Klanten” à opdrachtgevers/bruikleners/huurders) en personen die zich aanmelden voor deelname aan bedrijfsevents (“Deelnemers”). Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Camelot omgaat met privacy issues met betrekking tot het gebruik van de websites van het bedrijf en met betrekking tot de applicaties en diensten die Camelot aanbiedt (samen genoemd de “Diensten”).

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het actuele privacybeleid kunt u op elk moment online raadplegen via onze website. 

Behalve zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, zullen we uw informatie niet zonder uw toestemming aan derden bekendmaken tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of om fraude of andere misdrijven te voorkomen. Door informatie op onze website in te dienen, stemt u in met de verwerking van deze gegevens over u door ons en de productaanbieders.

Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot de privacyverklaring van Camelot of gerelateerde praktijken, neem dan contact met ons op via privacynotices@cameloteurope.com.

 

1. Websites die onder deze Privacyverklaring vallen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de omgang met gegevens van Websites die verwijzen naar deze privacyverklaring

This Privacy Statement covers the information practices, including how the Company collects, uses, shares and secures the personal information you provide, of Web sites that link to this Privacy Statement (collectively referred to as “Camelot’s Web sites” or “the Company’s Web sites”). 

De websites van Camelot kunnen links naar andere websites bevatten. De wijze waarop informatie wordt verwerkt of de inhoud van dergelijke andere websites valt onder de privacyverklaringen van deze andere websites. Het Bedrijf adviseert u de privacyverklaringen van andere Websites te bestuderen voor een goed begrip van hun omgang met gegevens.

2. Gegevens die verzameld worden

Potentiele “Bruiklener/Huurder”

Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van aanvullende informatie over de Diensten, als u zich wilt aanmelden om de Websites of andere Diensten te gebruiken, vraagt Camelot u uw contactgegevens aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit (“Verplichte Contactgegevens”). Camelot kan u ook vragen aanvullende informatie aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder Identiteitsnummer, Burgerservicenummer, burgerlijke staat  (“Verplichte Contract Gegevens”).

Als u de Diensten aankoopt, kan Camelot u vragen informatie over uw financiële status en factureringsinformatie aan het Bedrijf te verstrekken, zoals bankgegevens (“Factureringsgegevens”). Camelot kan u ook vragen aanvullende informatie aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder of u met 2 personen het pand zou willen betrekken, e-mailadres  (“Optionele Gegevens”). Vereiste Contactgegevens, Factureringsgegevens, Contractgegevens, Optionele Gegevens en alle andere gegevens die u verstrekt aan Camelot aan of via de Diensten worden gezamenlijk genoemd de "Gegevens".

Potentiele opdrachtgever

Als u geïnteresseerd bent in het ontvangen van aanvullende informatie over de Diensten, als u zich wilt aanmelden om de Websites of andere Diensten te gebruiken, of als u zich inschrijft voor een event, vraagt Camelot u uw contactgegevens aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (“Verplichte Contactgegevens”). Als u de Diensten aankoopt of zich inschrijft voor een event, kan Camelot u vragen informatie over uw financiële status en factureringsinformatie aan het Bedrijf te verstrekken, zoals factuurnaam en -adres, creditcardnummer en het aantal werknemers binnen de organisatie die gebruik gaan maken van de Diensten (“Factureringsgegevens”). Camelot kan u ook vragen aanvullende informatie aan het Bedrijf te verstrekken, waaronder jaaromzet van het bedrijf, aantal werknemers of branche (“Optionele Gegevens”). Vereiste Contactgegevens, Factureringsgegevens, Optionele Gegevens en alle andere gegevens die u verstrekt aan Camelot aan of via de Diensten worden gezamenlijk genoemd de "Gegevens".

Potentiele werknemer

Als een Bezoeker solliciteert naar een functie in het Bedrijf, kan Camelot u vragen om aanvullende persoonlijke informatie en om een cv ( "Sollicitantgegevens"). Vereiste Contactgegevens, Factureringsgegevens, Sollicitantgegevens, Optionele Gegevens en alle andere gegevens die u verstrekt aan Camelot aan of via de Diensten worden gezamenlijk genoemd de "Gegevens".

Wanneer u gebruik maakt van de Websites van het Bedrijf, kan Camelot ook informatie verzamelen door veel gebruikte informatieverzameltools te gebruiken, zoals cookies of Google Analytics (“Website Navigatiegegevens”). Website Navigatiegegevens bevatten standaardgegevens van uw webbrowser (zoals browsertype en browsertaal), uw IP-adres en de handelingen die u uitvoert op de Websites van het Bedrijf (zoals de bezochte Webpagina's en de geklikte koppelingen). Klik hier voor meer informatie over het verzamelen van Website Navigatiegegevens door Camelot en anderen.

3. Gebruik van verzamelde gegevens

Het Bedrijf gebruikt Gegevens over Camelot Klanten om de gevraagde diensten te leveren. Als u bijvoorbeeld een “Aanvraagformulier voor kamer”-Webformulier invult of “Onze nieuwsbrief”-Webformulier, dan zal het Bedrijf de verzamelde gegevens gebruiken om contact met u op te nemen naar aanleiding van de door u getoonde interesse in de Diensten.

Het Bedrijf gebruikt ook Gegevens over Camelot Deelnemers om events van het Bedrijf te plannen en te organiseren, online forums en sociale netwerken waaraan Deelnemers deelnemen te organiseren en om de digitale profielen van Deelnemers op de Websites van het Bedrijf mee in te vullen. Aanvullende informatie over het omgaan met privacy van het Bedrijf in relatie tot Gegevens over Camelot Deelnemers kan in voorkomend geval ook gevonden worden in aanvullende privacyverklaringen op de websites van het betreffende event. Kijk op de website voor meer informatie over bulletin boards, blogs of chatrooms die door Camelot worden aangeboden in het kader van bedrijfsevents.

Het Bedrijf kan Gegevens over Camelot Klanten en Gegevens over Camelot Deelnemers ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Het Bedrijf kan bijvoorbeeld de door u verstrekte informatie gebruiken om contact met u op te nemen om uw interesse in Diensten te bespreken, of om u informatie over het Bedrijf, gelieerde ondernemingen en partners te sturen, bijvoorbeeld over promoties of events. Camelot zal dat alleen doen als u hiervoor toestemming heeft gegeven op het webformulier.

Camelot may also receive information about Customers and Clients and Attendees from other sources, including third parties from whom we have purchased data, and combine this information with Data we already have about you.  This helps us to update, expand and analyze our records, identify new customers, and create more tailored advertising to provide products and services that may be of interest to you.

Camelot gebruikt creditcardgegevens alleen om de financiële status te controleren en de betaling te innen van toekomstige Klanten en Deelnemers.

Camelot gebruikt Website Navigatiegegevens om de Websites van het Bedrijf te exploiteren en te verbeteren. Het Bedrijf kan Website Navigatiegegevens op zichzelf staand gebruiken of in combinatie met de Gegevens over Camelot Klanten en Gegevens over Camelot Deelnemers om gepersonaliseerde informatie over het Bedrijf te verstrekken. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van Website Navigatiegegevens.

Camelot partners with third parties to display advertising on our Web sites and Services or to manage our advertising on other sites. Our third-party partners may use cookies or similar technologies provide you advertising based upon your browsing activities and interests. If you wish to opt out of interest-based advertising click here, or if located in the European Union click here. Please note you will continue to receive generic ads.

4. Website Navigatiegegevens

Cookies, Webbeacons en IP-adressen

Camelot maakt gebruik van veelgebruikte gegevensverzameltools zoals cookies en Google Analytics om gegevens te verzamelen over bezoekers aan de Websites van het Bedrijf ("Website Navigatiegegevens"). In deze sectie worden de soorten Website Navigatiegegevens beschreven die op de Websites van het Bedrijf wordt gebruikt en wordt uitgelegd hoe deze informatie kan worden gebruikt.

Cookies

Camelot gebruikt cookies om de interacties met de Websites van het Bedrijf eenvoudig en nuttig te maken. Wanneer u een van de Websites van het Bedrijf bezoekt, versturen de servers van Camelot een cookie naar uw computer. Aan de hand van cookies alleen is het niet mogelijk uw identiteit te achterhalen. Cookies herkennen alleen uw webbrowser. Tenzij u zelf uw identiteit aan Camelot bekend maakt door te reageren op een aanbieding, een account te openen of een webformulier in te vullen (zoals een “Email alerts”-formulier of een “Onze nieuwsbrief”-formulier), blijft u anoniem voor het Bedrijf.

Camelot maakt gebruik van sessiecookies en van persistente cookies. Sessiecookies gaan niet langer mee dan één sessie. Ze verdwijnen van uw computer zodra u de browser afsluit of de computer uitschakelt. Persistente cookies blijven op de computer aanwezig, ook als u de browser hebt afgesloten of de computer hebt uitgeschakeld. Wees u ervan bewust dat als u het accepteren van cookies door uw webbrowser uitschakelt, u de Websites van het Bedrijf wel kunt gebruiken, maar u de Diensten niet naar behoren kunt gebruiken.

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe Camelot verschillende soorten cookies gebruikt en welke opties u hebt voor het beheren van de instellingen van de cookies:

In het volgende gedeelte wordt uitgelegd hoe Camelot.com verschillende soorten cookies gebruikt en uw opties voor het beheren van de instellingen van de cookies :

Soorten cookiesBeschrijvingInstellingen beheren
Verplichte cookiesMet verplichte cookies kunt u de Websites van het Bedrijf bezoeken en bijhorende functionaliteiten gebruiken, zoals toegang krijgen tot beveiligde gedeeltes van de websites en gebruik maken van de Diensten van Camelot. Indien u ervoor hebt gekozen om uw identiteit bekend te maken aan Camelot, gebruikt het Bedrijf cookies met versleutelde informatie om u te kunnen identificeren. Elke keer dat u inlogt op de Diensten, wordt er een cookie geplaatst in uw browser met een versleuteld, uniek kenmerk dat aan uw account is verbonden. Met deze cookies kan het Bedrijf u op een unieke wijze identificeren wanneer u ingelogd bent op de Diensten en kan het uw digitale transacties en verzoeken verwerken.Omdat verplichte cookies van essentieel belang zijn bij het exploiteren van de Websites van het Bedrijf en de Diensten, kunt u zich niet afmelden voor deze cookies.
PrestatiecookiesMet deze cookies wordt informatie verzameld over hoe Bezoekers onze Website gebruiken, zoals welke pagina het meest door onze Bezoekers wordt bezocht en of Bezoekers foutmeldingen ontvangen over bepaalde pagina's. Met deze cookies wordt geen informatie verzameld waarmee een Bezoeker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en anoniem. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de functionaliteit en de prestaties van de Website van het Bedrijf te kunnen verbeteren. Af en toe schakelt Camelot derde partijen in om het gebruik door en de statistische gegevens van personen die de Websites van het Bedrijf bezoeken, te volgen en te analyseren. Voor deze doeleinden kan Camelot ook Flash-cookies inzetten.Klik hier voor informatie over hoe u zich via uw browserinstellingen kunt afmelden voor prestatiecookies. Voor informatie over hoe u de privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies kunt instellen, klikt u hier.
FunctionaliteitscookiesFunctionality cookies allow the Company’s Web sites and Services to remember information you have entered or choices you make (such as your username, language, or your region) and provide enhanced, more personal features. These cookies also enable you to optimize your use of Camelot’s Web sites and Services after logging in. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customize. Functional cookies may also be used to improve how the Company's Web sites and Services function and perform, to enhance and customize your interactions with the Company, and to help us provide you with more relevant messages, including marketing communications. These cookies collect information about how Visitors use our Web sites and Services, including which pages visitors go to most often and if they receive error messages from certain pages. Camelot may use its own technology (under the Camelot brand name or an affiliated brand name) or third parties to track and analyze usage and volume statistical information from Visitors, Attendees, and Customers, to provide enhanced interactions and more relevant communications, and to track the performance of the Company's advertisements. Camelot and it's third-party partners may also utilize HTML5 local storage or Flash cookies for these purposes. Flash cookies and HTML local storage are different from browser cookies because of the amount of, type of, and how data is stored. Camelot also uses Flash cookies, to store your preferences or display content based upon what you view on our Web sites and Services to personalize your visit.Klik hier voor informatie over hoe u zich via uw browserinstellingen kunt afmelden voor functionaliteitscookies. Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat als u zich afmeldt, dit gevolgen kan hebben voor het functioneren van de Camelot Website die u bezoekt. Voor informatie over hoe u de privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies kunt instellen, klikt u hier.
Targeting- en advertentiecookiesAf en toe schakelt Camelot derde partijen in om het gebruik door en de statistische gegevens van personen die de Websites van het Bedrijf bezoeken, te volgen en te analyseren. Camelot gebruikt soms cookies die door derde partijen zijn aangeleverd om de effectiviteit van Bedrijfsadvertenties te volgen. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld met welke browsers de Websites van het Bedrijf bezocht zijn. De gegevens die Klik hier en hier voor meer informatie over deze en andere advertentienetwerken en hun opt-out instructies. Voor informatie over hoe u de privacy- en opslaginstellingen voor Flash-cookies kunt instellen, klikt u hier.

Webbeacons

Camelot gebruikt Webbeacons, al of niet in combinatie met cookies, om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Websites van het Bedrijf door Klanten en Bezoekers en over interactie met e-mails van het Bedrijf. Een Webbeacon is een transparante afbeelding op een Website of e-mail waarmee bepaalde informatie op uw computer, zoals een cookie, kan worden herkend wanneer u de aan de Webbeacon gekoppelde Website hebt bezocht, en een beschrijving van de aan de Webbeacon gekoppelde Website. Camelot kan bijvoorbeeld Webbeacons plaatsen in e-mails waardoor het Bedrijf een melding krijgt wanneer u klikt op de link in de e-mail die u verwijst naar een van de Websites van het Bedrijf. Camelot gebruikt Webbeacons om de Websites van het Bedrijf en de communicatie per e-mail te exploiteren en te verbeteren.

Google Analytics

Camelot gebruikt Google Analitics, al of niet in combinatie met cookies, om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Websites van het Bedrijf door Klanten en Bezoekers en over interactie met e-mails van het Bedrijf.

IP-adressen

Wanneer u de Websites van het Bedrijf bezoekt, verzamelt het Bedrijf uw IP-adressen om niet-persoonlijke gegevens te tracken en te verwerken. Zo gebruikt Camelot IP-adressen om bij te houden vanuit welke regio's Klanten en Bezoekers de Websites van het Bedrijf bezoeken.

Camelot verzamelt ook IP-adressen van Klanten wanneer deze inloggen op de Diensten als onderdeel van de beveiligingsfunctionaliteiten “Bevestiging van Identiteit” en “IP-bereikbeperkingen” van het Bedrijf.

Camelot verzamelt ook IP-adressen van Klanten wanneer deze inspectieformulieren tekenen als onderdeel van de beveiligingsfunctionaliteiten “Bevestiging van Identiteit” en “IP-bereikbeperkingen” van het Bedrijf.

As is true of most Web sites, we gather certain information automatically to analyze trends in the aggregate and administer our Web sites and Services.  This information may include your Internet Protocol (IP) address (or the proxy server you use to access the World Wide Web), device and application identification numbers, your location, your browser type, your Internet service provider and/or mobile carrier, the pages and files you viewed, your searches, your operating system and system configuration information, and date/time stamps associated with your usage. Due to Internet communications standards, when you visit or use the Company’s Websites and Services, we automatically receive the URL of the website from which you came and the website to which you go when you leave our Website. This information is used to analyze overall trends, to help us improve our Websites and Services, to track and aggregate non-personal information, and to provide the Websites and Services. For example, Camelot uses IP addresses to monitor the regions from which Customers/Cleints and Visitors navigate the Company’s Web sites. Camelot also collects IP addresses from Customers when they log into the Services as part of the Company’s “Identity Confirmation” and “IP Range Restrictions” security features.

Social Media-Functies

De website van het Bedrijf kan gebruikmaken van social media-functies, zoals de 'Vind ik leuk'-knop van Facebook ("Social Media-Functies"). Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen en bijhouden welke pagina u op de Website van het Bedrijf bezoekt. Er kan ook een cookie worden geplaatst om er voor te zorgen dat de functie correct werkt. Een dergelijke Social Media-Functie kan u de optie bieden informatie over uw activiteiten op de Website van het Bedrijf te plaatsen op uw profielpagina die wordt aangeboden door een extern social media-netwerk. Deze informatie kan dan weer met anderen in uw netwerk worden gedeeld. De hosting voor de Social Media-Functies wordt verzorgd door een derde partij of maakt deel uit van de Website van het Bedrijf. De interacties met deze functies vallen onder de privacyverklaring van het bedrijf dat de Social Media-Functies aanbiedt.

Do Not Track

Tegenwoordig bieden verschillende browsers waaronder Internet Explorer, Firefox en Safari de optie om u niet te volgen (Do Not Track/DNT). Deze optie werkt via een DNT-header die een signaal stuurt naar de door de gebruiker bezochte websites met daarin de DNT-voorkeursinstelling zoals vastgelegd in de browser van de gebruiker. Op dit moment verplicht Camelot zich niet te conformeren aan DNT-signalen van browsers met betrekking tot de Websites van het Bedrijf, onder meer omdat geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is overeengekomen door industriegroeperingen, technologiebedrijven of toezichthouders en er voorts geen consistente standaard bestaat om de intentie van de gebruiker te interpreteren. Camelot hecht grote waarde aan privacy en bewuste keuzes, en zal zich blijven inspannen om de ontwikkelingen rond DNT-browsertechnologie en de implementatie van een standaard te volgen.

5. Openbare forums, referrals van kennissen en getuigenissen van klanten

Camelot kan bulletin boards, blogs of chatrooms ter beschikking stellen op de Websites van het Bedrijf. Persoonlijke gegevens die u op een dergelijk forum verstrekt, kunnen door anderen die het forum bezoeken worden gelezen, verzameld of gebruikt en kunnen worden gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Camelot is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u op deze forums plaatst.

Klanten en Bezoekers kunnen gebruik maken van het referrral-programma van het Bedrijf om kennissen te informeren over de Websites van het Bedrijf. Wanneer u het referral-programma gebruikt, vraagt het Bedrijf om de naam en het e-mailadres van uw kennis. Camelot zal uw kennis automatisch een eenmalige e-mail sturen waarin hij of zij wordt uitgenodigd de Website van het Bedrijf te bezoeken. Deze gegevens worden niet opgeslagen door Camelot.

Camelot publiceert een lijst met Klanten en getuigenissen op de Website van het Bedrijf die gegevens zoals de naam en functie van de Klant bevatten. Camelot vraagt toestemming aan elke Klant voorafgaand aan de publicatie van informatie in een dergelijke lijst of in een getuigenis.

6. Delen van verzamelde gegevens

Dienstverleners

Camelot kan Gegevens over Camelot Bezoekers, Klanten en Deelnemers delen met door het Bedrijf gecontracteerde dienstverleners om deze dienstverleners in staat te stellen diensten uit onze naam te leveren. Onverminderd het voorgaande kan Camelot ook Gegevens delen over Camelot Bezoekers, Klanten en Deelnemers met de dienstverleners van het Bedrijf om de kwaliteit van de geleverde informatie te waarborgen en met Websites van sociale netwerken en media van derden, zoals Facebook, ten behoeve van marketing en adverteren op die Websites. Tenzij anders verklaard in deze Privacyverklaring zal Camelot geen gegevens verkopen aan, delen met, verhuren aan of verhandelen met derden voor promotionele doeleinden van deze derden.

Derden

Sectie 4 van deze Privacyverklaring (Website Navigatiegegevens) legt uit hoe wij of derden informatie verzamelen via cookies en webbeacons, en hoe u cookies kunt beheren via uw webbrowser.

Gedwongen openbaring

Camelot behoudt zich het recht voor verstrekte gegevens te gebruiken of te openbaren als dit wettelijk verplicht is of als het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat gebruik of openbaring noodzakelijk is om de rechten van het Bedrijf te beschermen en/of om te voldoen aan een juridische procedure, gerechtelijk bevel of rechtszaak.

7. Internationale overdracht van verzamelde gegevens

Camelot has a development team in India who may use your Data for testing purposes in an isolated IT environment.  This environment is not storied electronically in India but in Europe. Our development team in India comply with all the procedures and processed of Camelot.  No Data is stored in India.

8. Communicatievoorkeuren

Camelot biedt Bezoekers, Klanten en Deelnemers die contactgegevens verstrekken de keuze hoe het Bedrijf de verstrekte gegevens gebruikt. U kunt het ontvangen van marketing en niet-transactionele communicaties beheren door te klikken op de “uitschrijven”-link onderaan de marketing-e-mails van het Bedrijf. U kunt ook een verzoek richten aan info@cameloteurope.com 

9. Uw informatie corrigeren en bijwerken

Camelot may retain your information for a period of time consistent with the original purpose of collection. For instance, we may retain your information during the time in which you have an account (portal functionality) to use our Web sites or Services and for a reasonable period of time afterward. We also may retain your information during the period of time needed for Camelot to pursue our legitimate business interests, conduct audits, comply with our legal obligations, resolve disputes and enforce our agreements.

You may request to review, correct, delete or otherwise modify any of the personal information that you have previously provided to us through the Company’s Web sites and Services.  If you have registered for an account with Camelot, you may generally update your user settings, profile, organization’s settings or event registration by logging into the applicable Website or Service with your username and password and editing your settings or profile. To update your billing information, discontinue your account, and/or request return or deletion of Your Data associated with your account, please review the “Contacting Us” section below. For other requests to access, correct, modify or delete Your Data, please review the “Contacting Us” section below.  Requests to access, change, or delete your information will be addressed within a reasonable timeframe. If you are an employee of a Camelot Client, you may also wish to contact your company’s system administrator for assistance in correcting or updating your information.

10. Mobiele applicaties

Zonder de algemeenheid van deze Privacyverklaring te beperken, mag Camelot naast de informatie die via haar Websites of via Diensten van Camelot wordt verzameld, informatie over applicaties ("Mobiele Applicaties") verkrijgen die Klanten of door hun geautoriseerde personen ("Gebruikers") downloaden en installeren op hun mobiele apparaten ("Apparaten"). Via de Mobiele Applicaties die Camelot aanbiedt, kan informatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker worden verzameld of gebruikt om diensten gerelateerd aan de relevante Mobiele Applicaties te leveren. Zo kan een Mobiele Applicatie toegang krijgen tot de camera van het Apparaat van de Gebruiker zodat de Gebruiker foto's kan uploaden naar de Diensten. Tevens kan de applicatie toegang krijgen tot de belgeschiedenis van het Apparaat van de Gebruiker zodat de Gebruiker die informatie naar de Dienst kan uploaden. Voorts kan de applicatie toegang krijgen tot de agenda van de Gebruiker om deelnemers aan een vergadering aan elkaar te koppelen op basis van de contactpersonen die de Gebruiker aan de Diensten heeft doorgegeven. Tevens kan de applicatie toegang krijgen tot de geografische locatie van het Apparaat van een Gebruiker zodat de Gebruiker de door de Gebruiker in de Dienst geplaatste contactpersonen kan identificeren die zich dicht in de buurt van de Gebruiker bevinden. Daarnaast kan de applicatie toegang krijgen tot contactpersooninformatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker zodat de Gebruiker de informatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker kan synchroniseren met de informatie die is geüpload naar de Diensten. Informatie die is verkregen om Mobiele Applicaties aan te bieden, kan informatie bevatten die ter voorbereiding op verwachte updates van die diensten is verkregen. De Mobiele Applicatie kan informatie van en naar het Apparaat verzenden om diensten van de Mobiele Applicatie aan te bieden. De Mobiele Applicatie kan Camelot informatie geven over de manier waarop de Gebruiker de Mobiele Applicatie gebruikt, informatie over de computersystemen van de Gebruiker en informatie over de manier waarop de Gebruiker met de Mobiele Applicatie omgaat. Camelot kan deze informatie gebruiken om de diensten van Mobiele Applicaties aan te bieden en te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld informatie over alle acties tijdens het gebruik van de Mobiele Applicatie worden vastgelegd naast daaraan gerelateerde informatie, zoals het tijdstip waarop elke actie plaatsvond. Camelot mag anonieme informatie over deze acties delen met derde partijen die analysediensten aanbieden. Indien de Gebruiker een Mobiele Applicatie van Camelot downloadt nadat deze heeft geklikt op een advertentie van deze Mobiele Applicatie of voor Camelot die door een derde partij is aangeboden, mag de derde partij Camelot voorzien van specifieke informatie, zoals de identificatiegegevens van het Apparaat van de Gebruiker, die Camelot kan gebruiken om de effectiviteit van zijn advertentiecampagnes te analyseren.

Klanten kunnen de instellingen van de diensten met betrekking tot de Mobiele Applicatie van Camelot wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor de informatie waartoe toegang wordt verkregen of die wordt verkregen door de Mobiele Applicatie op het Apparaat van de Gebruiker. Als de gebruiker daarnaast meer dan één van de Diensten koopt van Camelot of haar gelieerde ondernemingen, is de Mobiele Applicatie mogelijk zodanig ontworpen dat deze met die andere Diensten kan samenwerken, bijvoorbeeld om een Gebruiker toegang te geven tot informatie van een of alle van die Diensten of om informatie van het Apparaat van de Gebruiker aan een of alle van die Diensten door te geven. De Klant en zijn organisatie kunnen mogelijk toegang krijgen tot de informatie die wordt verkregen of waartoe toegang wordt verkregen door de Mobiele Applicatie op het Apparaat van de Gebruiker, afhankelijk van de bedoelde functionaliteit van de Mobiele Applicatie.

Naast de Mobiele Applicaties die door Camelot worden aangeboden, kan het Bedrijf ook platformen aanbieden voor het ontwikkelen van Mobiele Applicaties van derden, waaronder maar niet gelimiteerd tot het Camelot-platform. Derde partijen kunnen informatie verkrijgen via, of toegang krijgen tot informatie die is opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker om diensten aan te bieden die zijn gerelateerd aan de Mobiele Applicaties van derden die de Gebruiker downloadt, installeert, gebruikt of waarmee de gebruiker op een andere manier interactie heeft via een platform van Camelot. De Mobiele Applicaties van Camelot kunnen ook links of integraties naar andere Mobiele Applicaties aangeboden door derde partijen bevatten. Het gebruik door derde partijen van de informatie die zij via Mobiele Applicaties van derden hebben verkregen, is onderhevig aan de privacyverklaringen van die derde partijen. Het Bedrijf adviseert de privacyverklaringen van derde partijen die Mobiele Applicaties aanbieden door te nemen zodat u inzicht krijgt in hun beleid aangaande informatie en gegevensverwerking.

Kennisgevingen en contractuele voorwaarden met betrekking tot een specifieke Mobiele Applicatie zijn te vinden in de gebruikersovereenkomst of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden ten aanzien van die applicatie. Het Bedrijf adviseert de gebruikersovereenkomst of de van toepassing zijnde algemene voorwaarden met betrekking tot een Mobiele Applicatie die u downloadt, installeert, gebruikt of waarmee u op een andere manier interactie hebt, door te nemen zodat u de werkwijze van deze Mobiele Applicatie aangaande informatie en gegevensverwerking begrijpt. De toegang tot informatie die de Mobiele Applicatie heeft via het Apparaat van de Gebruiker leidt er niet toe dat die informatie wordt beschouwd als "Klantgegevens" zoals aangegeven in de Hoofdabonnementsovereenkomst van Camelot of in deze privacyverklaring, behalve in het volgende geval: in zoverre dat de Gebruiker de Mobiele Applicatie gebruikt om elektronische gegevens en informatie aan een Klantaccount van onze Diensten toe te voegen in overeenstemming met de Hoofdabonnementsovereenkomst van Camelot (of een soortgelijke overeenkomst inzake de abonnementen van Klanten op de Camelot Diensten), dan wordt die informatie beschouwd als "Klantgegevens" zoals gedefinieerd in een dergelijke overeenkomst. In dat geval gelden de bepalingen van die overeenkomst met betrekking tot de privacy en beveiliging van dergelijke gegevens. Bijkomende informatie over de privacy - en beveiligingspraktijken voor Klantgegevens van het Bedrijf is hier te vinden.

11. Aanpassingen aan deze Privacyverklaring

Camelot behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Camelot zal u van materiële wijzigingen in deze Privacyverklaring op de hoogte stellen via de Website van het Bedrijf ten minste dertig (30) werkdagen voordat de wijzigingen van kracht worden.

12. Contact opnemen

Vragen over deze Privacyverklaring of de omgang met gegevens op de Websites van het Bedrijf kunt u richten aan Camelot door te mailen naar privacy@cameloteurope.com of een brief te sturen aan Camelot.

13 Tabel gegevens


Guardian Applicant

Data TypeReason why we store the data / how we use the dateRetention Period After Application
Name and contact detailsTo contact Guardian Applicant and send Marketing invitations to view properties that you have not selected, of which Camelot believes will suit your search12 months
Date of birthCheck the age is above 1812 months
Current AddressTo perform a credit check. This forms part of the vetting criteria to become a guardian.12 months
Employment statusThis forms part of the vetting criteria to become a guardian.12 months
Partner statusTo find out if Camelot can accommodate the Partner 12 months
Partner emailTo then contact Guardian Applicant Partner in relation to offering accommodation.12 months

Guardian

Data Type Reason why we store the data / how we use the dateRetention Period After Guardian has left
Name and contact detailsTo contact Guardian Applicant1 year
Date of birthCheck the age is above 181 year
Photo ID (e.g. copy of passport) & NationalityTo confirm your identity and check that you are legally allowed to live and work/study in the country. This is part of the Guardian vetting criteria. 1 year
Visa (if needed)To verify that you are legally allowed to live and work/study in the country. This is part of the Guardian vetting criteria.1 year
Current AddressTo perform a credit check. This forms part of the vetting criteria to become a guardian.1 year
Credit checkTo see if you have a good history of paying, this is part of the Guardian vetting criteria.1 year
If appropriate, Guarantor name & contact informationIf the Credit Check comes back w1 year
Employment status and details.This forms part of the vetting criteria to become a guardian.1 year
Bank DetailsSet up payment of accommodation Fee and to pay back Damage Security Payment 1 year
Next of Kin name & contact informationIn cases of emergencies, were Camelot needs to contact a Guardians Next of Kin.1 year
Address of previous properties from last 5 years and Employment Details of last 5 yearsThis forms part of the vetting criteria to become a guardian and this information adheres to the Code of practice: BS 8584:2015 Vacant property protection services. 1 year
Financial information including Invoices, credit historyBusiness need – to manage the payments6 years (HMRC regulations)
Signed Licence AgreementBusiness need - to manage the properties7 years (tax reasons)

Potential Client

Data TypeReason why we store the data / how we use the dateRetention Period
Name and contact detailsTo contact Client Marketing will send you from time to time other information relating to your original request. All communication has an opt-out function.Until you opt out
Work AddressTo send correspondences Until you opt out

Client

Data TypeReason why we store the data / how we use the dateRetention Period After Client has left
Name and contact detailsTo contact Client Marketing campaigns3 years
Work AddressTo send correspondences 3 years
CorrespondenceBusiness need - to manage the properties3 years
Bank DetailsSet up payments3 years
Property Details (including inspection reports) 3 years
Financial information including Invoices, credit historyBusiness need – to manage the payments6 years (HMRC regulations)
Signed contract (offer letter)Business need - to manage the properties7 years (tax reasons)

Employee

Data TypeReason why we store the data / how we use the dateRetention Period After Staff has left
Name and contact detailsTo contact staff7 years
Date of birthCheck the age is above 187 years
Photo ID (e.g. copy of passport) & NationalityTo confirm your identity and check that you are legally allowed to live and work/study in the country. This is part of the Staff vetting criteria. 7 years
National Insurance NumberTo confirm your identity and to set up wage payment.7 years
Visa (if needed)To verify that you are legally allowed to live and work/study in the country. This is part of the Staff vetting criteria.7 years
Current AddressTo perform a credit check. This forms part of the staff vetting criteria.7 years
Credit check 5 years history verification CRB Check Driving Licence 2 Character References Criminal & Civil Records 2 Proofs of Address (Utility Bill & Bank Statement)To perform screening process as specified in BS 7858-2012 - staff screening.7 years
Bank DetailsTo pay wages 7 years
Next of Kin name & contact informationIn cases of emergencies, were Camelot needs to contact a employees Next of Kin.7 years
Wages (payroll) + Bonuses + Pension + Expense InformationBusiness need – verifying payment made By Law - HMRC regulations6 years
Appraisals / Performance Review / Displinary History Business need – verifying and tracking performance and development 7 years
Attendance records: Absences + Maternity / paternityBusiness need – verifying performance By Law4 years
Personal accident/injury claimBusiness need – preventing further accident/injury By Law11 years
Training recordsBusiness need – verifying training needs (performance and development)5 years
Employment contractBusiness need – verifying terms of employment2 years 7 years for information required by Belastingdienst

Employee Applicant

Data TypeReason why we store the data / how we use the dateRetention Period
Name and contact detailsTo contact staff1 year
Date of birthCheck the age is above 181 year
Photo ID (e.g. copy of passport) & NationalityTo confirm your identity and check that you are legally allowed to live and work/study in the country. This is part of the Staff vetting criteria. 1 year
National Insurance NumberTo confirm your identity1 year
Visa (if needed)To verify that you are legally allowed to live and work/study in the country. This is part of the Staff vetting criteria.1 year
CVBusiness need – investigating suitability for role / verifying experience1 year

Supplier

Data TypeReason why we store the data / how we use the dateRetention Period After Supper has delivered product or service
Name and contact detailsTo contact Supplier Applicant1 year
Financial information including Invoices, credit historyBusiness need – to manage the payments6 years (HMRC regulations)