Wethouder Ivens (SP) van Amsterdam juicht leegstandbeheer Camelot toe

Camelot's Allard Jaring reageert op eerdere uitspraken van Groen Links, waarin kraken een goed alternatief voor leegstand wordt genoemd.

Wethouder Ivens (SP) van Amsterdam juicht leegstandbeheer Camelot toe in interview met AT5. Camelot's Allard Jaring reageert op eerdere uitspraken van Groen Links, waarin kraken een goed alternatief voor leegstand wordt genoemd. De werkelijkheid in Amsterdam is dat gecertificeerde leegstandbeheerders schoon, heel en veilig leegstaand vastgoed laten bewonen vanaf 180 euro per maand voor korte periodes.

Langdurige woonprojecten
Het leegstandsbeheer is nu een stuk diverser. Leegstandsbeheerder Camelot is bijvoorbeeld in de stad bezig met het ombouwen van leegstaand vastgoed tot langdurige woonprojecten voor jongeren, zoals in Slotermeer en aan de Westlandgracht. Een kwart van de activiteiten bestrijkt nog wel korte antikraak. Operationeel directeur Allard Jaring zegt dat het soms niet anders kan. 'Het liefst maken we er een mooi project van en investeren we mee, maar als het maar voor drie of zes maanden leeg staat dan gaan we daar tijdelijk mensen huisvesten.'

Voor langere periodes hebben Camelot en eigenaren voorkeur voor verhuur o.b.v. de leegstandswet, zoals in het voormalig verpleeghuis aan de Slotermeerlaan. Voor die aanpak krijgt Camelot een compliment van het stadsbestuur van Amsterdam: Wethouder Ivens (SP) Amsterdam juicht leegstandbeheer Camelot toe.