Wasa Student Village: 358 studentenwoningen voor jongeren, studenten en statushouders in Sloterdijk

Het project Wasa Student Village biedt huisvesting aan jongeren en vergunninghouders. Een uniek project dat vanuit de gemeente Amsterdam, de eigenaar WASA en vastgoedbeheerder Camelot is opgezet.

Station Amsterdam Sloterdijk ontwikkelt zich naast hotel- en kantorenwijk nu ook als woonwijk. De gemeente Amsterdam heeft toestemming verleend aan de realisatie van 358 tijdelijke studentenwoningen naast het station: Wasa Student Village. Camelot huisvest jongeren, studenten en statushouders in dit unieke project. 

Wasa Student Village past in nieuw bestemmingsplan

Sloterdijk, een gebied met overwegend kantoren aan de westzijde van Amsterdam, ondergaat momenteel een sterke verandering. Na de financiële crisis in 2008 kwamen veel kantoren leeg te staan en verloederde het gebied. Met een flexibeler bestemmingsplan is de laatste jaren gestreefd naar verschillende functies in Sloterdijk. Via nieuwbouw en transformatie van kantoorgebouwen in short-stay appartementen is nu ook nieuwe woonruimte geschept, zoals de Wasa Student Village. Dit bijzondere 'studentendorp' biedt woonruimte aan studenten van de Universiteit van Amsterdam en statushouders en draagt bij aan het oplossen van de hoge woningnood in de hoofdstad. Dit 'dorp' heeft een vergunning voor maximaal vijf jaar. 

Tijdelijke bewoning in duurzame constructie

Architectenbureau Studio Selva heeft een duurzame en modulaire constructie voor de wooneenheden ontwikkeld, waarbij de constructie herbruikbaar is. Het project onderscheidt zich door een modulaire opbouw op basis van geprefabriceerde wooneenheden. Elke bewoner heeft zijn eigen kamer met privé-badkamer en toilet. Dit past ook in de filosofie van duurzaam leven en wonen van projectontwikkelaar Nezzt: 'We leven in een dynamische wereld. Een wereld waarin we anders leven...anders wonen. Waar we op zoek gaan naar persoonlijk geluk en ruimte zoeken om je als mens te ontplooien. Waarin duurzaamheid niet langer alleen maar om materiaal gaat, gebruik belangrijker is dan bezit en groei eerder een kwestie van slimmer dan van meer.' 

Een dorp met sociaal karakter

Vanwege de beperkte omvang van de appartementen, is extra aandacht besteed aan de openbare ruimte rond de gebouwen. Door de toepassing van drie verschillende motieven in de houten gevelbekleding hebben de ontwerpers gezorgd voor variatie, wat de indruk van een dorp versterkt. Het dorp kenmerkt zich door een mixed-living concept. Studenten, jongeren en jonge statushouders van 18 tot en met 27 jaar oud nemen er hun intrek. 

Sociaal beheer in Wasa Student Village

Er is goed nagedacht over de invulling van het sociaal beheer in het 'dorp'. Door te kiezen voor de combinatie van Nederlandse studenten & jongeren met statushouders verwacht de gemeente Amsterdam een goede integratie van de vergunninghouders in de maatschappij. Camelot verzorgt ook het sociaal  beheer van soortgelijke projecten in Haarlem, Zandvoort en Woensdrecht.