Waardevol leegstandsbeheer voor voormalige zorglocatie De Amerhorst

De vastgoedbeheerder zorgt door het plaatsen van tijdelijke bewoners op strategische plekken voor meer veiligheid en levendigheid in het pand en de omgeving.

Het voormalige zorgcomplex De Amerhorst te Amersfoort is in beheer genomen door vastgoedbeheerder Camelot Europe. Door het plaatsen van tijdelijke bewoners verhogen we de veiligheid en levendigheid. Zowel in het pand als in de buurt. 

Meer leefbaarheid door tijdelijke bewoning

In het pand op de Zandbergenlaan 44 huisvest Camelot tijdelijke bewoners op basis van antikraak. Dit zorgt voor meer reuring in het gebouw en in de buurt.

Een leegstaand pand brengt allerlei risico’s met zich mee. Het wordt gevoelig voor vandalisme en kraak, en raakt in een staat van verval, wat zorgt voor onrust in de buurt en een gevoel van sociale onveiligheid. Naast het voormalig zorgcomplex zijn een kerk, een school en nog twee flatgebouwen te vinden. Daarnaast woont een deel van de oude bewoners nog in een andere vleugel van het pand. Als het pand leeg komt te staan, zullen zij degenen zijn die hinder ondervinden van de effecten hiervan. Door het plaatsen van bewoners ziet Camelot erop toe dat het gebouw goed wordt beschermd en dat de buurt leefbaar en veilig blijft.

Daarnaast ontstaat door deze vorm van leegstandsbeheer, namelijk het plaatsen van bewoners, betaalbare woonruimte op een unieke locatie in Amersfoort waar de vraag naar soortgelijke huisvesting groot is.

Herontwikkelingsplannen

Eigenaar Amaris Zorggroep sloot De Amerhorst per 1 maart 2019 om op die plek een nieuwe woonzorglocatie te realiseren. Door het beheer uit te besteden kan Amaris zich volledig focussen op de herontwikkelingsplannen.