VLBN betrekt KLB leden bij nieuwe invulling brancheorganisatie

Op de bijeenkomst van 3 oktober jl heeft de VLBN haar plannen toegelicht voor een transformatie naar een volwaardige branche organisatie, die in principe open staat voor alle KLB gecertificeerde leegstandbeheerders. Het was een geslaagde middag.

Nieuwe invulling brancheorganisatie VLBN

Praktisch alle Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) gecertificeerde bedrijven waren 3 oktober jl in Rotterdam aanwezig om mee te denken over de nieuwe branche organisatie voor leegstandbeheerders, die per 1 januari 2018 van start zal gaan.

Startpunt voor de toekomst

VLBN voorzitter Ton Ruhe, die de transformatie naar een professionele brancheorganisatie tijdens de afgelopen Provada aankondigde, was verheugd over de grote opkomst: “Deze bijeenkomst dient als startpunt voor de toekomst, waarbij alle aanwezigen mogen meebeslissen over hoe de nieuwe VLBN eruit komt te zien.” Discussie was er bijvoorbeeld over toetredingsvoorwaarden, stemrecht en de rol van het KLB vs. VLBN. Hamit Karakus, voorzitter van het KLB, benadrukt: “De overheid en de markt verwachten dat een professionele brancheorganisatie en een onafhankelijk keurmerk een positieve invloed zullen hebben op goed beheer van leegstaand vastgoed. De grote belangstelling vandaag van de KLB bedrijven doet mij dan ook deugd.”

De inbreng van alle leegstandbeheerders vormt de houtskool schets voor de nieuwe brancheorganisatie. Het tijdspad is ambitieus. In de komende maanden zullen statuten en toetredingsvoorwaarden uitgewerkt moeten worden, zodat alle KLB bedrijven de intentie kunnen uitspreken om lid te worden. Waar verschillen van inzicht bestaan, zal gezocht worden naar consensus, zodat de start per 1 januari 2018 niet in gevaar komt.

Er moet nog veel gebeuren

Ook de KLB bedrijven die gisteren niet aanwezig waren of konden zijn, zullen bij de oprichting van de brancheorganisatie betrokken blijven. Ton Ruhe: “Het doel van de nieuwe VLBN is om met zoveel mogelijk professionele leegstandbeheerders van start te gaan, maar er moet nog veel gebeuren om tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) in het nieuwe jaar de brancheorganisatie daadwerkelijk op te kunnen richten, het nieuwe bestuur te benoemen en de leden te verwelkomen.”

Voor meer informatie: www.vlbn.nl & info@vlbn.nl

Bob de Vilder, woordvoerder, 06 - 22 99 38 00