Verslag bijeenkomst Assurance Rapport intermediaire verhuur

“Als ik jullie processen zo zie lijkt het allemaal zo logisch, juist in die eenvoud ligt de kracht.”

In gesprek over assurance rapport

Op donderdag 26 januari 2017 organiseerde Camelot Europe in samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PwC) een bijeenkomst over intermediaire verhuur. Aanleiding voor deze bijeenkomst was het Assurance Rapport dat Camelot op 28 oktober 2016 uit handen van de onafhankelijke auditor PwC heeft ontvangen. Met dit rapport kan de vastgoedbeheerder als eerste intermediaire verhuurder van Nederland aantonen de processen rondom intermediaire verhuur op orde te hebben. Hiermee wordt de volledigheid omtrent het aantal verhuurmutaties gewaarborgd.

Tot op heden was deze volledigheid een blinde vlek voor de accountants van woningcorporaties en zorginstellingen (extramurale zorg). De Woningwet 2015 dicteert dat de corporaties en zorginstellingen verantwoording moeten afleggen over de gehele verhuuradministratie, ook wanneer deze geheel of gedeeltelijk door een intermediair wordt uitgevoerd. Door het Assurance Rapport kan de accountant van corporaties wat betreft de volledigheid nu steunen op de verklaring van de accountant van de intermediaire verhuurder.

 

“Als ik jullie processen zo zie lijkt het allemaal zo logisch, juist in die eenvoud ligt de kracht.”

Aad Kester, procesdeskundige Intermediaire Verhuur, Woningcorporatie Mitros

 

Een verslag van de middag:

Plenaire sessie

De middag begon met een presentatie over het Assurance Rapport. Tom Hendrikx, Business Analyst bij Camelot Europe, gaf uitleg over het ontstaan van het rapport, aan welke problematiek dit rapport het hoofd biedt, hoe de totstandkoming van het rapport is verlopen en wat de aan het rapport verbonden audit inhield voor Camelot. 

Vervolgens kreeg Mirjam Pauw, Senior Director bij PwC, het woord. Zij ging dieper in op de inhoud van het rapport en de manier waarop het accountantsbureau gecontroleerd heeft of en hoe Camelot voldoet aan de eisen die worden gesteld aan Woningcorporaties en zorginstellingen. Na de plenaire sessie werden de aanwezigen opgedeeld in drie groepen, die ieder om de beurt aan verschillende interactieve sessie deelnamen.

Interactieve sessies

De eerste sessie werd geleid door Mirjam Pauw. In deze sessie kregen de genodigden de mogelijkheid om vragen te stellen over het rapport, de opbouw ervan en de manier waarop de audit bij Camelot is uitgevoerd. Hierdoor ontstond bij de gasten een duidelijk beeld van de inhoud van het rapport.

De tweede sessie werd geleid door Daan van Rooijen, Manager Tax, Report & Strategy van PwC. Hij ging in op de problematiek die bij de Woningcorporaties is ontstaan door de Woningwet 2015 en het accountantsprotocol. Zo zette hij uiteen wat deze nieuwe regelgeving betekent voor de Woningcorporaties, hoe zij daar tot nu toe mee om zijn gegaan en tegen welke problemen ze daarbij aanlopen. Tot slot vertelde hij hoe het Assurance Rapport hierbij kan helpen.

Peter Habraken (CFO  bij Camelot Europe) en Tom Hendrikx namen de leiding in de derde en laatste sessie. Tijdens deze sessie werd er ingegaan op het proces dat Camelot hanteert bij intermediaire verhuur en wat dit inhoudt voor de Woningcorporaties en zorginstellingen. Met het Assurance Rapport van PwC krijgen zij voor de eerste keer inzicht in de processen van de intermediaire verhuurder. Een ware primeur. 

Leren van elkaar

Tijdens de interactieve sessies wisselden de deelnemers kennis met elkaar uit en ontstonden er interessante discussies. Een van de aanwezigen gaf aan dat dit rapport erg belangrijk is voor woningcorporaties. “De stap die Camelot hierin heeft genomen is  een mooie stimulans voor andere intermediaire verhuurders om ook te werken aan een manier die aantoont dat de processen rondom intermediaire verhuur op orde zijn”. Daarnaast bleek dat verschillende woningcorporaties het gevoel hebben dat de oplossing die door Camelot wordt aangeboden hen echt gaat ontzorgen.

Voor zowel de genodigden als Camelot en PwC was het een inspirerende middag. Door de interactieve sessies is er een beter beeld ontstaan over de werkwijze van Camelot. Tegelijkertijd hebben de corporaties en de zorginstellingen aanvullingen gegeven waarmee zij in de toekomst verder ontzorgd zouden kunnen worden. Kortom, een soortgelijke bijeenkomst smaakt naar meer…

Meer weten over dit assurance rapport? Download het artikel hieronder (pdf)

DesignSwirl Studio