Samenwerkingsafspraken Wasa Village Gemeente Amsterdam en Camelot Europe

Om een goede woonplek voor de statushouders te garanderen, zijn er naast de keten van WPI, vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk, heldere afspraken nodig tussen de beheerder en de gemeente.

WASA Student Village is een huisvestingslocatie voor studenten, jongeren en statushouders tot 28 jaar. De locatie is in november 2017 geopend. Er is op WASA plek voor in totaal 358 studenten en jongeren, waarvan maximaal 100 statushouders. Op dit moment wonen er 56 statushouders.

 

Samenwerkingsafspraken Gemeente Amsterdam en Camelot 

Om een goede woonplek voor de statushouders te garanderen, zijn er naast de keten van WPI, vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk, heldere afspraken nodig tussen de beheerder en de gemeente. De beheerder, Camelot, is als verhuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, voor het signaleren van problemen, het acteren op of doorverwijzen van deze problemen en is daarmee ‘de spin in het web’. Op 23 april j.l. tekende ​Emre Unver, Voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Nieuw West (namens de gemeente Amsterdam) de samenwerkingsovereenkomst met Allard Jaring, COO van Camelot Vastgoedbeheer. 

Camelot is inmiddels aan de slag gegaan met het invoeren van sociaal beheer op de woonlocatie in samenwerking met het stadsdeel, WPI en Vluchtelingenwerk. Ook bezoeken de organisaties andere huisvestingslocaties in Amsterdam om daar inspiratie op te halen. 

 

Goede laagdrempelige ontmoetingsruimte

Door het ontbreken van een goede (laagdrempelige) ontmoetingsruimte heeft de gemeente Amsterdam zelf een ruimte heeft gevonden bij SDW (voetbalvereniging), op circa 500 meter van Wasa Village, waar ketenpartners zoals WPI, Sezo, Vluchtelingenwerk en sport, kantoor kunnen houden. WPI, Vluchtelingenwerk en Sezo zijn hier elke week minimaal een halve dag aanwezig voor het ontmoeten van de staushouders. 

 

Complex Beheerder aanwezig op locatie

De beheerder van Camelot is 5 dagen per week aanwezig. Deze staat de bewoners te woord; verwijst direct door naar ketenpartners wanneer urgent of brengt deze in het monitoroverleg.

 

Monitoroverleg & bewonersbijeenkomsten

Regelmatig is het monitoroverleg dat als doel heeft de ketenpartners te informeren over de stand van zaken van het project, bij te sturen waar nodig en problemen te adresseren bij de juiste partners. Voor het ontwikkelen van de community binnen het WASA Student Village organiseert de eventmanager van Camelot in samenwerking met de ketenpartners een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor alle bewoners van Wasa (naast de statushouders) waarbij ontmoeting elkaar leren kennen en thema’s als diversiteit centraal staan.