Platform31 in gesprek met Joost van Gestel over maatschappelijke huisvesting

Een interview met Joost van Gestel in het online magazine 'Nieuwe huisvesters in het flexwonen' van Platform31. Over snelle jongens, maatschappelijke huisvesting en kwetsbare doelgroepen.

Commercieel en sociaal gaan goed samen

In het online magazine 'Nieuwe huisvesters in het flexwonen' bewijst Joost van Gestel weer dat commercieel en sociaal hand in hand kunnen gaan. Van Gestel: 'We zijn zo groot dat we slagkracht hebben om nieuwe dingen uit te kunnen proberen, zoals gemixt wonen en huisvesting voor minder draagkrachtige groepen. Projecten waar de doelgroepen anders zijn dan de traditionele gezinnen met kinderen. We zien een groot gat in de markt op dit vlak.’ 

Huisvesting van spoedzoekers en statushouders

Twee voorbeelden uit de praktijk schetsen de maatschappelijke kant van Camelot Europe: een project van Woonstichting Helmond en het Wasa project in samenwerking met Gemeente Amsterdam. Bescherming van vastgoed door middel van leegstandsbeheer blijft de core business van Camelot. Maar Van Gestel benadrukt met deze voorbeelden dat de vastgoedspecialist ook een toegevoegde waarde kan hebben op maatschappelijk terrein. Camelot huisvest naast studenten en starters spoedzoekers en statushouders. Ook worden mensen die resocialiseren, net afgekickt zijn of uitstromen uit beschermd wonen, gehuisvest in bijvoorbeeld voormalige bejaardencentra van zorginstellingen. 

Conservatief vastgoedland

Van Gestel vervolgt: ‘Veel commerciële eigenaren schrikken vaak terug van kwetsbare doelgroepen’. Er wordt soms conservatief gedacht in vastgoedland. Men is bang dat de vastgoedwaarde daalt of alleen maar lasten heeft van bepaalde groepen. Ik zie dat minder. Wij zijn ervan overtuigd dat als de verhouding goed is, deze panden prima leefbaar blijven. Het is jammer dat nog maar een klein percentage van eigenaren actief vraagt om een maatschappelijke invulling van hun leegstaand vastgoed.’ 

Het volledige interview is te lezen op pagina 31 en 32 in het online magazine Nieuwe huisvesters in het flexwonen.

Over Platform 31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 neemt een onafhankelijke positie in tussen overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Zij verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.