Is passend toewijzen goed ingericht bij intermediaire verhuur?

Corporaties, intermediairs en accountants staan voor een uitdaging als het gaat om het correct toepassen van toewijzingen én de juiste en volledige registratie ervan.

Is uw intermediaire verhuur correct ingericht op het gebied van passend toewijzen? 

Corporaties moeten sinds 1 januari 2016 huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag een passende woning toewijzen. Dit geldt ook voor huishoudens die via intermediairs een woning van de corporatie (willen) huren. Corporaties, intermediairs (waaronder ook zorginstellingen) ook  en accountants staan voor een uitdaging als het gaat om het correct toepassen van toewijzingen én de juiste en volledige registratie ervan. Het niet juist toepassen van de uitgangspunten van passend toewijzen kan namelijk tot sancties leiden. Camelot biedt u graag de helpende hand om uw verhuringen via intermediairs op de juiste manier in te richten, zonder risico’s.

Hoe zit het ook alweer met passend toewijzen?

Huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag hebben recht op een sociale huurwoning met een kale huurprijs van maximaal 710,68 euro. Per 1 juli 2015 moeten huurovereenkomsten zowel afspraken bevatten over de 90%-10%-regeling als over passend toewijzen. De toewijzingsregels gelden alleen voor het aangaan van huurcontracten. Bij het in gebruik geven van woonruimte bij antikraak zijn de toewijzingsregels niet van toepassing. Corporaties moeten zich over alle woningtoewijzingen kunnen verantwoorden. Ook als dit via een derde partij gebeurt.

Een corporatie wordt geacht slechts huurovereenkomsten af te sluiten waarin sluitende afspraken over de inkomensregistratie en verantwoording daarvan zijn gemaakt. Het is dan ook essentieel dat de intermediair een deugdelijke administratie bijhoudt en de juiste gegevens kan overleggen. De corporatie moet kunnen aantonen dat zij voldoende overleg met de intermediair heeft gevoerd (of andere inspanningen heeft verricht) over de naleving van de toewijzingsregels. Om zichzelf zo te verzekeren van volledige en correcte dossiers van de verhuringen die zij via de intermediair hebben georganiseerd.

 

Unieke garantie volledigheid dossiers via intermediaire verhuurder

Tot nu toe was het voor accountants onmogelijk de informatie van intermediairs te controleren op de volledigheid van het aantal verhuringen. Camelot heeft daarom in samenwerking met PwC een unieke certificering ontwikkeld, die u wel deze volledigheid garandeert en hiermee de accountant de mogelijkheid geeft om de juistheid van alle dossiers vast te stellen.

>> Garantie op volledigheid verhuurdossiers met assurance Camelot <<

Het resultaat is een jaarlijkse certificering door een onafhankelijk auditor, van waaruit een assurancerapport wordt afgegeven naar de internationale standaard 3000.

 

Voor welke woningen geldt passend toewijzen?

Alle sociale huurwoningen met een kale huurprijs van maximaal 710,68 euro moeten passend worden toegewezen door corporaties en intermediaire verhuurders. Hieronder vallen ook het zorgvastgoed dat verhuurd is aan cliënten van een zorginstelling en woningen die een sloopbestemming hebben en onder leegstandwetverhuur in de verhuur gaan. Of een woning passend kan worden toegewezen, is afhankelijk van het inkomen van de toekomstige bewoner(s). Sinds de invoering van passend toewijzen is de inkomensregistratie dan ook belangrijker geworden. Deze gegevens moeten vooraf bekend zijn, om te dure toewijzingen te voorkomen.

 

Vragen of meer informatie over intermediaire verhuur?

Heeft u meer vragen over passend toewijzen en de rol van intermediairs of wilt u meer weten over onze unieke garantie van volledigheid van onze dossiers? Wij helpen u graag. Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Bart Huisman op nummer 0619630310 of via e-mail b.huisman@cameloteurope.com

DesignSwirl Studio