KLB constateert dat Camelot voldoet aan eisen bij beheer Coolsingel

Leegstandbeheerder Camelot voldoet aan de eisen van Keurmerk Leegstand Beheer

In oktober heeft zich een brand voorgedaan in een pand aan de Coolsingel dat in beheer is van leegstandbeheerder Camelot. Naar aanleiding van deze brand zijn er in de media allerlei berichten verschenen waaruit de conclusie getrokken kon worden dat leegstandbeheerder Camelot zich niet zou hebben gehouden aan de eisen die gesteld worden door het Keurmerk Leegstand Beheer. Omdat het van belang is om te weten wat de feiten zijn, heeft het bestuur van het Keurmerk opdracht gegeven aan Inspectie Instelling SKW om nader onderzoek te verrichten. De conclusie van het onderzoek is dat Camelot conform de eisen van het Keurmerk heeft gewerkt.

 

Het Keurmerk Leegstand Beheer is opgericht in 2010 met het doel om de kwaliteit van het leegstandbeheer op een hoger plan te brengen. Daartoe heeft het Keurmerk eisen opgesteld ten aanzien van (brand)veiligheid, maximale vergoeding, minimale opzegtermijn en eerbiedigen van privacy van de bewoners. Leegstandbeheerders die in het bezit zijn van het keurmerk worden minimaal jaarlijks gecontroleerd of zij blijvend voldoen aan de eisen. Ook heeft het keurmerk een klachtencommissie opgezet waar mensen die via een gecertificeerde leegstandbeheerder gebruik maken van een ruimte, hun klachten aan voor kunnen leggen. 

 

Koos Karssen, voorzitter van KLB is blij met de uitkomst van het onderzoek van SKW. ‘We trekken conclusies op basis van feiten en het onderzoek heeft aangetoond dat Camelot op deze locatie in Rotterdam aan onze eisen voldoet’, aldus Karssen.