Groeiende leegstand in schoolgebouwen

In veel krimpgebieden is de leegstand van scholen groter dan voorzien. Diverse partijen slaan de handen ineen om na te denken over toekomstbestendige oplossingen.

Leegstand schoolgebouwen: ruim 1770 eenheden

Ruim 1770 ongebruikte gebouwen met de bestemming onderwijs staan leeg, dat is bijna 1 op de 8 schoolgebouwen in het land. De komende jaren zullen veel schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden de handen ineen moeten slaan rondom onderwijshuisvesting. Enerzijds moet de leegstand van schoolgebouwen in goede banen worden geleid en anderzijds moet er worden gewerkt aan een nieuwe visie voor nieuwe (gerenoveerde) scholen die voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Denk aan het Kwaliteitskader Onderwijs-huisvesting, Onderwijs 2032 en nieuwe normen rond de verduurzaming. 

Tijdelijke oplossingen en nieuwe bestemmingen schoolgebouwen

Naast het reguliere leegstandbeheer zijn er ook initiatieven die ertoe leiden dat oude schoolgebouwen worden voorzien van een nieuwe bestemming. In menig voormalig schoolgebouw zijn inmiddels creatieve bedrijven gevestigd die zorgen voor reuring en een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk.

De mogelijkheden om met deze leegstand om te gaan zijn verschillend:

  • Afstoten van leegstand door het te onttrekken aan de onderwijsbestemming;
  • Het inschakelen van een leegstandbeheerder voor tijdelijke bewoning of gebruik, beter dan alleen deur op slot;
  • Leegstand wel zelf gebruiken;
  • Verhuur van leegstand door de school of via vastgoedbeheerder aan derden.

De keuze voor één van bovenstaande opties is afhankelijk van een aantal factoren:

  • de grootte van de school;
  • het aantal leegstaande lokalen;
  • de financiële mogelijkheden van de school;
  • de tijdsinvestering die verhuur met zich meebrengt;
  • de uitstraling van de school;
  • de invulling van de leegstaande ruimte(n).

Vinden van lokale oplossingen

Maar om tot een goede - lokale - oplossing te komen voor de leegstand van schoolgebouwen is het belangrijk dat gemeenten, scholen en andere betrokkenen vanuit meerdere gezichtspunten met elkaar om tafel moeten. Bouwstenen speelt daarin als sectorverbindend platform graag een rol en heeft in dit kader uiteenlopende activiteiten op stapel staan. Dit in nauwe samenwerking met het werkveld, de partners van Bouwstenen, PO-Raad, VO-raad, VNG, LVO en Ruimte-OK. Daarbij wordt toegewerkt naar een goed inhoudelijk gesprek en diverse praktische tools bij belangrijke beslissingen rond onderwijshuisvesting.

DesignSwirl Studio