Hoe zorgt Camelot Europe dat de panden die zij in beheer krijgt, veilig zijn voor bewoning? Daarvoor werken wij met de meest actuele veiligheidsnorm die er is: de NEN 8025. Deze norm gaat over de veilige bewoning van panden die oorspronkelijk niet als woning bedoeld zijn, maar daar wel voor gebruikt worden. Denk aan kantoorpanden die via antikraak bewoond worden. Wanneer Camelot een pand in beheer krijgt, inspecteert zij aan de hand van deze veiligheidsnorm of het geschikt is voor bewoning. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan voeren wij de noodzakelijke werkzaamheden uit om het pand veilig te maken. 

De veiligheidsadviseur van Camelot is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de NEN 8025. Het oorspronkelijke veiligheidsbeleid van Camelot lag daarmee aan de basis van de ontwikkeling van deze veiligheidsnorm. 

Wat wordt er getest tijdens een NEN 8025-inspectie?

Een NEN 8025-inspectie is een periodieke controle van de technische installaties en gebruikersvoorzieningen van het pand. Bij inbeheername wordt de inspectie uitgevoerd, daarna wordt deze periodiek herhaald. Alle installaties aanwezig in de woonsituatie worden door onze inspecteurs visueel gekeurd op veiligheid. Daarnaast:

  • Voert de inspecteur elektrametingen uit om de veiligheid en juiste werking van de installaties te controleren.​
  • Voert de inspecteur een gasdruktest uit op de gasleiding in het pand, om te zien of er verlies van gasdruk is.
  • Test de inspecteur de waterpunten op legionella.​
  • Voert de inspecteur CO-metingen uit in ruimtes voorzien van een gas- of verbrandingstoestel.

Onze inspecteurs zijn getraind en officiëel gecertificeerd om te werken met deze norm. Camelot werkt als eerste leegstandsbeheerder van Nederland

Het waarborgen van veilige bewoning

Het is tot nog toe geen (juridische) verplichting om deze standaardnorm te hanteren bij het voor bewoning ter beschikking stellen van panden. Camelot heeft veiligheid echter hoog in het vaandel staan. Daarom kiezen wij ervoor om deze norm te gebruiken bij de inspecties die wij doen. Zo verzekeren wij ons van de veiligheid voor bewoners. 


Op zoek naar vastgoedbeheer, ontwikkeling, beveiliging of onderhoud van uw vastgoed?

Bel vrijblijvend één van onze vastgoed adviseurs 088 - 226 35 68 of de afdeling Beveiliging 088 - 226 35 00