Het tijdelijk wonen in leegstaand vastgoed is een bijzondere vorm van verblijf, met een eigen dynamiek, regels en normen en is onvergelijkbaar met huur en verhuur. Het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) biedt transparant inzicht in de aangesloten aanbieders van leegstandbeheer. Het doel van Keurmerk Leegstandbeheer is de kwaliteit van het leegstandbeheer op een hoger plan te brengen. Daarnaast wil het KLB 'het kaf van het koren scheiden', waardoor het voor eigenaren van leegstaand onroerend goed en voor bewoners/gebruikers direct zichtbaar is welke leegstandbeheerders betrouwbaar zijn. Zowel opdrachtgevers als gebruikers kunnen zo een weloverwogen keuze maken voor een kwalitatief goede en gecertificeerde leegstandbeheerder die aantoonbaar voldoet aan de eisen van het Keurmerk.

Camelot voert het Keurmerk Leegstandbeheer sinds 1 oktober 2010. De onafhankelijke inspectie inspecteert minimaal één maal per jaar de leegstandbeheerders. Daarbij wordt iedere keer weer opnieuw beoordeeld of de leegstandbeheerder voldoet aan de geldende KLB normen. 

Leegstandsbeheerders die het Keurmerk Leegstandbeheer mogen voeren:

  • Respecteren de rechten en plichten van opdrachtgevers en bewoners
  • Houden zich aan de opgestelde gedragscode
  • Werken met sluitende overeenkomsten
  • Kiezen voor een transparante werkwijze
  • Maken heldere afspraken over privacy, contract, looptijden en kosten
  • Worden getoetst door een onafhankelijke toetsingsorganisatie

Zowel Minister Donner (2011) als Minister Blok (2013) geven aan om alleen nog samen te werken met leegstandbeheerders die het Keurmerk Leegstandbeheer hanteren. Klik hier voor de brief van Minister Donner.

Wil je het KLB iets melden over een probleem rondom leegstandbeheer? Gebruik dan onderstaand formulier. Meldingen kunnen bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leegstandbeheer. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. https://keurmerkleegstandbeheer.nl/meldformulier/


Op zoek naar vastgoedbeheer, ontwikkeling, beveiliging of onderhoud van uw vastgoed?

Bel vrijblijvend één van onze vastgoed adviseurs 088 - 226 35 68 of de afdeling Beveiliging 088 - 226 35 00