Statushouders huisvesten in leegstaand vastgoed

Gemeenten hebben de taak gekregen huisvesting te verzorgen voor statushouders. Het huisvesten van deze doelgroep in leegstaand vastgoed werkt op verschillende manieren positief. Aan de ene kant zorgt het voor opvulling van leegstand waardoor een gebied levendig blijft en verval tegengaat. Daarnaast krijgen de vergunninghouders een vast onderkomen. Er wordt zo bovendien geen extra beslag gelegd op de wachtlijsten van woningcorporaties. 

Hulp bij sociaal beheer

Er zijn in Nederland al enkele gemeenten die op deze manier in de huisvesting van vergunninghouders voorzien. In Haarlem zijn er bijvoorbeeld 34 jonge vergunninghouders gehuisvest in een voormalig kantoorpand. Vaak is het nodig een leegstaand pand eerst te transformeren. Ook in Haarlem was dat het geval. Een aantal etages van het gebouw is getransformeerd en geschikt gemaakt voor bewoning. De vergunninghouders wonen hier samen met studenten, wat zorgt voor een goede integratie. Camelot Europe doet het sociaal beheer door een “sociaal huismeester” in te zetten. Deze huismeester zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken goed verloopt, er een schoonmaakrooster is en er onderling geen overlast wordt veroorzaakt. Daarnaast ziet hij erop toe dat er scholing wordt geregeld, praat hij met de gemeente en het COA, stuurt vrijwilligers aan en maakt de vergunninghouders wegwijs in de Nederlandse samenleving en helpt bij de verwerking van persoonlijke trauma’s door gesprekken aan te gaan. De gemeente wordt op deze manier veel werk uit handen genomen.

Flexibele contracten

In gemeente Woensdrecht verblijven een aantal vergunninghouders in een voormalig kleinschalig verzorgingshuis. Camelot Europe had het pand al in beheer en plaatste er eerst vijf antikraakbewoners op de begane grond. Later werd de eerste verdieping brandveilig gemaakt zodat daar vijf vergunninghouders terecht konden. Het wonen op basis van een bruikleenovereenkomst biedt de pandeigenaar, stichting tanteLouise-Vivensis, veel flexibiliteit. Het pand kan namelijk binnen een maand weer leeg opgeleverd worden. Zo zijn er dus diverse mogelijkheden om een prettige en sociale leefomgeving voor vergunningshouders te creëren.


Op zoek naar vastgoedbeheer, ontwikkeling, beveiliging of onderhoud van uw vastgoed?

Bel vrijblijvend één van onze vastgoed adviseurs 088 - 226 35 68 of de afdeling Beveiliging 088 - 226 35 00