Leegstandswetverhuur via intermediaire verhuurder: van A tot Z geregeld

Auteur : r.kole  -   Date : 15 Sep 2017   -   categorie: Intermediaire verhuur

Tijdelijke verhuur is, net als anti-kraak, een manier om leegstaand vastgoed te beveiligen.


 

Tijdelijke verhuur is, net als anti-kraak, een manier om leegstaand vastgoed te beveiligen. Deze vorm van bezetting van uw pand is een interessante optie als een pand naar verwachting langer dan zes maanden leegstaat. Sinds de invoering van de Leegstandswet in 2013 wint deze vorm aan populariteit. Steeds meer pandeigenaren geven hun leegstaande vastgoed in beheer aan intermediaire verhuurders en dat is niet zonder reden.

Het tijdelijk uit beheer geven van uw pand en het laten plaatsen van bewoners levert u namelijk rendement op en ontneemt u zorgen. U betaalt een kleine fee aan de beheerder voor het beheer dat hij voor zijn rekening neemt en ontvangt huurinkomsten van de bewoners die een tijdelijk huurcontract krijgen. Daarnaast voorkomt u mogelijke kostenposten door kraak, verval en vandalisme. Bewoners zorgen namelijk voor bescherming van uw pand en houden u scherp op het onderhoud. Zij melden storingen en defecten vaak tijdig. Camelot kan het beheer van uw pand voor haar rekening nemen en zorgt dan voor reparaties, zodat uw pand goed blijft functioneren en netjes blijft. Tijdelijke verhuur biedt pandeigenaren veel flexibiliteit. De einddatum van verhuur kan namelijk vooraf vastgelegd worden. Voor bewoners biedt deze vorm van wonen meer zekerheid en vaak een langere verblijfsduur dan anti-kraak.  

Hoe werkt tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet?

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet mag niet zomaar. De gemeente moet hiervoor een vergunning afgeven. Zonder deze vergunning worden de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht niet opzij gezet. De specialisten van Camelot zijn altijd goed op de hoogte van actuele wet-en regelgeving. Met onze ervaring in tijdelijke verhuur kunnen wij u uitstekend van dienst zijn. Wist u bijvoorbeeld dat verhuur op tijdelijke basis een maximale duur kent van 2 tot 10 jaar? Hoe dit precies zit, hangt af van uw pand. Gaat het bijvoorbeeld om een huur- of koopwoning? Betreft het een woonhuis of een bedrijfspand? Is het pand al eerder bewoond geweest? Deze en meer factoren hebben allemaal invloed op de toegestane verhuurtermijn. 

Wat kan Camelot voor u betekenen?

Om goed te kunnen bepalen welke vorm van verhuur u het meeste rendement oplevert en de laagste kosten, begint onze adviseur met het in kaart brengen van uw wensen en de verwachte tijdspanne van de leegstand. Gedurende deze startperiode kunnen leegstaande woningen tijdelijk met antikraak ingevuld worden, zodat u al direct kunt profiteren van extra inkomsten. Een dergelijke constructie komt vaak voor als er bijvoorbeeld nog vergunningen aangevraagd moeten worden of als de opdrachtgever nog niet alle informatie beschikbaar heeft. Zodra de vergunningen verkregen zijn en de wensen vanuit de opdrachtgever bekend zijn, zal Camelot de woningen onder de leegstandswet verhuren. Camelot draagt hierbij zorg voor al het beheer van administratief, sociaal, technisch en financieel beheer. Aan het einde van het traject verzorgen wij de oplevering, waarbij de woningen in een keer leeg en bezemschoon opgeleverd worden. Soms komt het voor dat de woningen nog niet overgedragen kunnen worden. In dat geval heeft Camelot de middelen om de woningen technisch te beveiligen tot aan de overdracht. Camelot ontzorgt u daarin volledig.

Tijdelijke verhuur en huurbescherming

Verhuur op basis van de Leegstandwet geniet geen uitgebreide huurbescherming voor huurder, zoals bij reguliere verhuur. De huurder moet aan het einde van het huurcontract de woning verlaten. Bij een kortdurend contract van maximaal twee jaar moet de verhuurder de huurder er één tot drie maanden van tevoren schriftelijk van op de hoogte stellen dat de huur binnenkort eindigt.

Tijdelijke verhuur en passend toewijzen

Een corporatie wordt geacht slechts huurovereenkomsten af te sluiten waarin sluitende afspraken over de inkomensregistratie en verantwoording daarvan zijn gemaakt. Het is dan ook essentieel dat de intermediair een deugdelijke administratie bijhoudt en de juiste gegevens kan overleggen. De corporatie moet kunnen aantonen dat zij voldoende overleg met de intermediair heeft gevoerd (of andere inspanningen heeft verricht) over de naleving van de toewijzingsregels. Om zichzelf zo te verzekeren van volledige en correcte dossiers van de verhuringen die zij via de intermediair hebben georganiseerd. 

Unieke garantie volledigheid dossiers via intermediaire verhuurder

Tot nu toe was het voor accountants onmogelijk de informatie van intermediairs te controleren op de volledigheid van het aantal verhuringen. Camelot heeft daarom in samenwerking met PwC een unieke assurance ontwikkeld. Deze jaarlijkse certificering wordt door een onafhankelijk auditor uitgevoerd. Van hieruit ontvangt de intermediair een assurancerapport naar de internationale standaard 3000 NV COS. Een standaard die gaat over het geven van zekerheid en vertrouwen over niet-financiële informatie, zoals in deze branche bijvoorbeeld het aantal verhuringen. Deze unieke assurance geeft u een garantie van volledigheid en geeft de accountant de mogelijkheid om de juistheid van alle dossiers vast te stellen. Op die manier ontzorgen wij u maximaal, zowel in het beheer van uw leegstand als de administratieve en juridische vastlegging van alle processen.

Wilt u weten hoe u maximaal rendement uit uw leegstand haalt en welke huurcontractvorm voor u interessant is?

Wij helpen u graag. Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze leegstandsadviseurs via 088-2263568 of met onze specialist intermediaire verhuur Bart Huisman op nummer 06-1963.0310 of via b.huisman@cameloteurope.com.
Share this Blog

Deel via Twitter
Share on Linkedin


Reacties

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.