Ruimte, flexibiliteit en het huiskamergevoel

Via Camelot werken talloze ondernemers in soms heel bijzondere panden. Maar wie zijn deze mensen eigenlijk, en hoe is het om zo’n workspace te hebben? We spraken Miranda van der Hoek van HOMI Teaching.

For English, scroll down.

Werken in een monumentale villa

Voor wie in Zeist woont doet de naam ‘Veldheim’ wel een belletje rinkelen. Het is een imposant, 110-jaar oud landhuis aan de Utrechtseweg. De huidige eigenaar Mooi Zeist zit in de planfase van de herontwikkeling van het pand en tot de ver- en herbouwfase begint, heeft Camelot het in beheer. Een buitenkans voor ondernemers die op een unieke plek willen werken. Camelot biedt namelijk workspaces aan in deze Rijksmonumentale villa.

“Toen ik het pand op de website van Camelot zag, dacht ik al ‘wauw.’ En toen ik het in het echt heb gezien, vond ik dat die foto’s er niet eens recht aan deden,” aldus Miranda van der Hoek. Zij heeft met haar huiswerkinstituut HOMI Teaching een workspace bij Camelot. “Tieners moeten zich niet opgesloten voelen in een of ander achteraf kantoorpandje met een systeemplafond. Probeer daar maar eens sfeer te creëren. Nee, hier is ruimte! Hier kunnen ze een keer door de grote brede gangen rennen, zonder dat dat problemen oplevert.”

Het huiskamergevoel

“Met mijn bedrijf geef ik huiswerkbegeleiding, bijles en remedial teaching. Bij mij komen kinderen van 9 tot 19 jaar en het voelt alsof we met zijn allen één groot gezin zijn. We zijn elkaars ‘homies’ (daar staat de naam HOMI ook onder andere voor). Samen werken we aan hun planningsvaardigheden, maar ook zeker aan hun zelfvertrouwen en hun eigen verantwoordelijkheid. Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich lekker voelen. Op zo’n moment komen de goede cijfers vanzelf.”

“Daarom zorg ik ervoor dat de kinderen zich thuis voelen en dat het hier gezellig is – naast dat er hard gewerkt wordt. Kijk, je kunt de boog niet 4 uur lang gespannen houden. In de stilteruimtes moet je je mond houden en als je uitleg wil, moet je opletten. Maar in de pauzes wordt er genoeg gelachen. Dan zitten we met zijn allen tosti’s te eten en dat is in deze omgeving hartstikke leuk. De ruimte leent zich er heel makkelijk voor om toch een beetje dat huiskamergevoel te geven.”

Ideaal voor flexibiliteit

Miranda gebruikt de bedrijfsruimte op basis van een tijdelijke bruikleenovereenkomst. Dit houdt in dat ze de ruimte gebruikt tot de eigenaar er een andere bestemming voor heeft. Hierin heb je minder zekerheden dan bij reguliere huur, maar daar staat tegenover dat je voor een zeer lage vergoeding op een toplocatie kunt zitten. Hoe is het om zo’n tijdelijke bruikleenovereenkomst te hebben?

Miranda: “Ik heb heel bewust voor deze vorm gekozen. Ik heb veel ideeën voor de toekomst van dit bedrijf en als ik één ding niet wil, dan is het een vaste huurovereenkomst waar ik jaren aan vast zit. Dat heb ik hiervoor wel gehad en omdat het mijn eerste actie was als zelfstandig ondernemer, schuif ik het maar onder het kopje ‘leergeld’. Wat ik er vooral van heb geleerd is dat ik het nooit meer op die manier wil! Camelot heeft me natuurlijk duidelijk verteld dat ze me niet kunnen garanderen hoe lang ik hier kan zitten. Maar het mes snijdt aan twee kanten: als ik straks de Staatsloterij win en naar Australië wil, kan ik zo vertrekken.”

Van der Hoek vervolgt: “Ik denk dat een bruikleenovereenkomst goed bij je moet passen. Je moet er het type mens voor zijn dat zich niet al te druk maakt, in het moment leeft en snel kan schakelen. Als je flexibel bent dan is dit ideaal. Ik denk altijd: het loopt wel los, en dat is ook altijd zo.”

‘Wat doet u hier?’

“Mijn ervaring met Camelot is tot nu toe goed geweest. Het proces rondom het in gebruik nemen van de workspace ging supersnel. Ik stuurde een mail naar aanleiding van de advertentie op de website en binnen week had ik een afspraak om te bezichtigen. Het was zelfs mogelijk om mijn initiële keuze voor welke ruimtes ik wilde, te wijzigen.”

“De mensen van Mooi Zeist heb ik ook ontmoet. Ze stonden op een dag hierbinnen en ik kende hen natuurlijk niet, dus ik vroeg wat ze hier deden. Bleken ze de eigenaars te zijn. Ze wisten al wat ik deed aangezien Camelot dat had uitgelegd bij het voordragen, en het was leuk om ze te laten zien hoe ik het nu echt had ingevuld.”

Ook een bijzondere workspace?

Mooi Zeist wil Veldheim herontwikkelen tot woon- of werkruimte. Camelot heeft op het moment nog enkele workspaces beschikbaar in het pand. Interesse? Aanmelden kan via de website.

English:

Space, flexibility and feeling like home

The entrepreneurs that use Camelot Workspaces sometimes work in buildings that are quite out of the ordinary. Who are these people? And what is it like to use a workspace like that? Camelot spoke Miranda van der Hoek, owner of HOMI Teaching.

Working in an historic mansion

For who lives in Zeist, the name “Veldheim” should ring a bell. It’s an impressive 110-year old historic mansion located at the Utrechtseweg. Camelot is responsible for the property management of this building until the current owner Mooi Zeist is ready to redevelop and rebuild the property. A great opportunity for entrepreneurs who want to work in a unique building, because in this mansion, that has been appointed as a national monument, Camelot offers workspaces.

“As I saw the building on the Camelot website, my first thought was ‘wow’. And now I know the pictures on the website don’t even show half of how impressive it is,” says Miranda van der Hoek. She houses her tutoring company HOMI in a workspace from Camelot. “Teenagers shouldn’t feel locked up in some cramped office building with a suspended ceiling. It’s a real challenge to create some ambience there. No, here we have space. Here the kids can run through the hallways without causing any trouble.”

A homely feeling

“With my company I provide homework classes, tutoring and remedial teaching. Kids from ages 9 to 19 come here and all together we feel like one big family. We are each other’s ‘homies’ (this is one of the reasons my company is called HOMI). Together we work on planning skills and, very important, confidence and responsibility. For me it’s important they feel good about themselves. When they do, good grades will follow naturally.”

“That’s why I make sure the children feel at home and that it’s fun in here. Which doesn’t mean we don’t work hard! Look, we can’t be all work and no play. In the silence area you have to keep your mouth shut and if you want something explained, you have to pay attention. But there’s plenty of laughter and fun during the breaks. During these moments we’re all together, eating grilled cheese sandwiches and doing that in a space like this makes it even better. Here we can create a homely feeling.”

Ideal if you want flexibility

The type of contract used with these workspaces is a Guardian Agreement, a temporary contract with a relatively short notice period and a low usage fee. In this way, Miranda can use the space until the owner has found a new purpose for it. She has less stability than with renting with a regular contract, but this allows her to work at a unique location for a very low fee. What is it like to use such a workspace?

Miranda: “I chose this workspace and this type of contract very deliberately. I have many ideas for the future of this company and if there’s one thing I don’t want, it’s a fixed lease. I’ve had that before and it didn’t work out well. Because it was my first action as an entrepreneur I’ll just say those costs were “tuition fees”. The lesson it taught me? That I never want it that way again. Of course Camelot clearly told me they cannot guarantee anything about how long I can stay here. But it cuts both ways: if I win the lottery and suddenly decide to move to Australia, there’s nothing holding me back.”

“I think this type of contract should fit you as a person. You should be the type of person that doesn’t worry too much, that lives in the moment and can make quick decisions. I always say: everything will work out. And I’m never wrong.”

‘What are you doing here?’

“My experience with Camelot has been great so far. The process leading up to the use of the workspace couldn’t have gone faster. I sent them an e-mail about the advertisement on the website and within a week I had an appointment to visit the location. It was even possible to change my initial choice for the rooms I wanted.”

“I also met the owners. They came in here one day and of course I didn’t recognize them. So I asked what they thought they were doing here. Turns out they were the owners! They already knew about my company since Camelot told them when proposing me. I liked showing them what I’d actually done with the place.

Do you want a unique workspace like Miranda?

Mooi Zeist plans to redevelop Veldheim into houses or offices. Camelot still has some workspaces available in the building at the moment. Interested? You can register through the website.