FAQ's

Anti-kraak en (tijdelijke) verhuur zijn een ideale manier om goedkoop te wonen of tijdelijk een werkplek te betrekken. Voor de pandeigenaar een geruststellende gedachte dat hun pand niet leeg en onbeschermd staat. Vooral voor jonge professionals, kunstenaars en studenten is dit een goede oplossing om betaalbaar te wonen op toplocaties. Op deze pagina lees je het antwoord op de meest gestelde vragen. Klik in het linkermenu op de FAQ die voor jou van toepassing is.

Anti-kraak is voor een pandeigenaar een manier om zijn leegstaande vastgoed te beschermen. Door bewoners te plaatsen verkleint het risico op kraak en vandalisme aanzienlijk. Op deze manier behoudt het pand zijn waarde. Voor bewoners is dit een ideale manier om voordelig te wonen, vaak op toplocaties

Meestal is van tevoren niet te zeggen voor hoe lang een pandeigenaar zijn pand in beheer geeft aan Camelot. De woonduur is voor bewoners dan ook onzeker, wat een flexibele instelling vereist. Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 28 dagen. Camelot zal zich altijd inspannen om bij opzegging vervangende woonruimte te vinden.

Camelot beheert leegstaande panden anti-kraak in opdracht van de eigenaar, in afwachting van een nieuwe bestemming. Dat kan bijvoorbeeld zijn sloop, renovatie, verkoop, verhuur of nieuwbouw. Vooraf weet je dus nooit hoe lang je in een woning of kantoor kunt blijven. Het kan zijn dat je er na een paar maanden al weer uit moet, maar wij hebben ook bewoners die al jarenlang voor ons op dezelfde plek wonen. Wanneer je je woonruimte moet verlaten, doen we ons best om een nieuwe plek voor je te vinden en je daar naartoe door te plaatsen.

Je mag anti-kraak wonen als je voldoet aan de volgende criteria: per direct beschikbaar en in staat snel te verhuizen; 18 jaar of ouder (geen inwonende minderjarige kinderen); aantoonbaar regelmatig inkomen (salaris, studiefinanciering, uitkering).

Als bewoner betaal je geen huur, maar een bruikleenvergoeding. De meeste antikraakwoningen zijn er vanaf 180 Euro (Exclusief nutskosten). Gemiddeld betaal je voor een bruikleenvergoeding 30-50% minder dan reguliere huur. Daarnaast betalen bewoners een borg van €400,- (2018). Deze borg krijg je terug als je het pand verlaat, mits je het achterlaat in dezelfde staat als je het betrokken hebt en geen betalingsachterstanden hebt. Bewoners zijn verplicht een brandpreventiepakket via Camelot aan te schaffen van € 55,- (prijs 2018) en betalen ook eenmalige plaatsings- (€125,- in 2018) en administratiekosten (€ 120,- in 2018), deze lichten we toe tijdens het kennismakingsgesprek.

Camelot verlangt van bewoners dat zij het pand beschermen door er in te wonen of door het als werkplek in gebruik te nemen. Wij vertrouwen erop dat je de gemeenschappelijke ruimte(s), het terrein en de omgeving netjes (onder)houdt. Als er zich onderhoudsproblemen voordien (lekkages, gesneuvelde ramen etc.) moeten de bewoners deze aan Camelot melden. Ook bij problemen rondom veiligheid (vreemdelingen op het terrein, inbraakpogingen etc.) rekenen we erop dat bewoners Camelot inschakelen via de 24/7 alarmlijn en de politie bellen. We verwachten niet van je dat je je gedraagt als surveillance of bewaker. De enige beveiliging die we verwachten is jouw aanwezigheid in het pand en melding van calamiteiten.

Ja, dat kan. Maak via het aanmeldformulier aan Camelot duidelijk dat je met een vriend(in), je relatie of echtgeno(o)t(e) in hetzelfde pand wil wonen. In het aanmeldformulier is hiervoor een optie opgenomen waar je dit aan kunt geven. De genoemde kosten in de advertentie zijn altijd per persoon.

De kamers worden niet gemeubileerd opgeleverd, tenzij anders is aangegeven.

Camelot vraagt een schriftelijke opzegging van 28 dagen voor het beëindigen van de bruikleenovereenkomst. Vanuit Camelot naar de bewoner geldt ook een opzegtermijn van 28 dagen.

Dat is helaas niet mogelijk, je huurt geen woning maar je hebt een woonruimte in bruikleen. Je betaalt daarom geen huur maar een bruikleenvergoeding en hebt om die reden geen recht op huurtoeslag.

KOM JE ER NIET UIT?

Wij helpen je graag


Kantoor

Onze klantenservice is geopend van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

arrow Kantoor

Telefoon

Onze klantenservice is geopend van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

arrow+31 (0)88 - 226 35 68

Media

Voor contact over pers of media email marketing@cameloteurope.com

arrow Media

Webcare

Stel je vraag op Facebook of Twitter of email ccc@cameloteurope.com. Wij helpen je zo snel mogelijk.

Kantoor

Onze klantenservice is geopend van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

arrow Kantoor

Telefoon

Onze klantenservice is geopend van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

arrow+31 (0)88 - 226 35 68

Media

Voor contact over pers of media email marketing@cameloteurope.com

arrow Media