Cameratoezicht op bouwplaats: wat zijn de regels?

Auteur : r.kole  -   Date : 11 Sep 2017   -   categorie: Bouwplaatsbeveiliging

Overweeg je om cameratoezicht toe te passen op een bouwterrein of locatie? Lees in deze blog de regels en hoofdlijnen


 

Regels cameratoezicht

Cameratoezicht is een beproefde methode om vandalen en inbrekers af te schrikken. De methode is echter door privacywetgeving wel aan regels gebonden. Waar moet je nu precies rekening mee houden bij het doeltreffend én volgens de regels inrichten van je camerabeveiligingssystemen op een bouwplaats? We zetten de hoofdlijnen op rij.

Publiek domein

Een bouwplaats is geen publiek domein. Het opzettelijk filmen of fotograferen van niet-publieke plaatsen is verboden, tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd. Het niet aankondigen van het maken van filmopnames kan leiden tot maximaal zes maanden cel volgens het Wetboek van Strafrecht. Het is dus van groot belang dat u kenbaar maakt dat uw bouwplaats met camera’s beveiligd wordt. U doet dat bijvoorbeeld met een waarschuwingsbord.

Om duidelijk te maken dat uw bouwplaats geen publiek domein is, is het raadzaam aan te geven dat uw domein verboden te betreden is voor onbevoegden. Inbrekers of vandalen kunnen in dat geval nooit ontkennen dat zij wisten dat zij uw terrein onrechtmatig betreden.

Medewerkers informeren

Indien je camera’s ook draaien tijdens de aanwezigheid van medewerkers, dien je ook je medewerkers in te lichten dat de camera’s draaien. Daarnaast is het opstellen van een protocol ‘camera’s op het werk’ verplicht. Hierin leg je vast wat je mag doen met camera's en welke rechten de werknemers hebben.

Belangenafweging: privacy of veiligheid

Het filmen van mensen is in feite een inbreuk op de privacy. Niet voor niets is dit aan strenge regels gebonden. Er zijn uitzonderingen: soms weegt het belang van het verkrijgen van beeldmateriaal zwaarder dan de bescherming van de privacy van de gefilmde. Dit is het geval wanneer de gefilmde een niet-publieke plaats onrechtmatig betreedt. Deze persoon kan in dat geval geen aanspraak meer maken op schending van zijn privacy, omdat hij zelf – tegen de regels in – een privédomein heeft betreden.

Aangifte camerabewaking

Organisaties die camerabewaking inzetten voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen zijn vrijgesteld van het melden van cameratoezicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze vrijstelling geldt alleen als het gaat om duidelijk zichtbare camera’s. De vrijstelling geldt dus niet voor verborgen camera’s. Cameratoezicht dat is vrijgesteld van melden, moet wel voldoen aan de algemene eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook moet de organisatie zich houden aan de eisen die artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit stelt.

Bewijslast

Je mag opnames aan de politie afgeven als er een strafbaar feit op staat. Zelfs als de opnames illegaal gemaakt zijn, kunnen deze alsnog als bewijslast dienen. Hier geldt namelijk dat het schenden van de wet door de gefilmde zwaarder weegt dan het illegaal vastleggen van het beeld. 

Bewaartermijn camerabeelden

Camerabeelden mag je in principe niet langer dan vier weken bewaren, tenzij je hier een goede reden voor heeft. Bijvoorbeeld als het beeldmateriaal dient als bewijslast voor een incident. Dan mag je de beelden bewaren tot het incident is afgehandeld.

Wet bescherming persoonsgegevens

Cameratoezicht valt in principe niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen toezicht op. Let er wel op dat je camera zo min mogelijk op de openbare ruimte of eigendommen van anderen is gericht. Komen delen van de openbare ruimte wel in beeld? Dan is de Wbp wél van toepassing en dan houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht.

Overweeg je cameratoezicht toe te passen?  Lees dan onze whitepaper ‘Zo kiest u de juiste camera’, met hierin een concreet zesstappenplan dat je helpt bij uw beslissing.

Wil je meer informatie? Neem dan direct contact op met:

Ruud Aponno via mail securitynl@cameloteurope.com of bel 088 226 3500
Share this Blog

Deel via Twitter
Share on Linkedin


Reacties

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.