Zeker van veilige woonruimte dankzij de NEN 8025

Camelot zorgt voor strenge controle op veiligheid bij het in beheer nemen van een leegstaand pand.

Pijler

Kwaliteit en veiligheid

Waar gaat het project over?

Veiligheid heeft hoge prioriteit bij Camelot. Daarom hebben we een vaste werkwijze als we een leegstaand pand in beheer nemen. Onze panden worden altijd grondig geïnspecteerd aan de hand van de NEN 8025. Deze veiligheidsnorm gaat over onder andere over de veiligheid van elektrische installaties, controle op asbest en legionella, en brandveiligheid. Bewoners ontvangen ook een brandveiligheidspakket met onder andere blusmaterialen en een EHBO-kit.