Iedere bewoners die via Camelot op basis van een bruikleenovereenkomst komt wonen is verplicht een brandveiligheidspakket af te nemen. In overleg met diverse brandweerkorpsen hebben we een pakket samengesteld dat de eerste hulp kan bieden bij een beginnende brand. Het brandveiligheidspakket dat de bewoners afnemen bestaat uit rookmelders, brandblussers, een branddeken en een instructie hoe veilig en verantwoord te wonen in leegstaand vastgoed. Camelot inspecteert de veiligheid en gebruiksstatus van het pand en de bewoners elke maand en rapporteert daarover aan de opdrachtgever.

 


Op zoek naar vastgoedbeheer, ontwikkeling, beveiliging of onderhoud van uw vastgoed?

Bel vrijblijvend één van onze vastgoed adviseurs 088 - 226 35 68 of de afdeling Beveiliging 088 - 226 35 00