BLOG Taakstelling makkelijker haalbaar voor gemeenten

Voorbeelden van vastgoedobjecten waar vergunninghouders in groepsverband kunnen wonen zijn: verzorgingstehuizen, kantoorgebouwen en scholen

Groepshuisvesting biedt mogelijkheden

De door de overheid opgelegde taakstelling ervaren veel gemeenten als een blok aan hun been en corporaties krijgen er via de gemeente ook direct mee te maken. Groepshuisvesting van vergunninghouders biedt gemeenten de mogelijkheid om de taakstelling wel te halen zonder al te veel druk te leggen op de lokale markt en de woningcorporaties. De gemeente heeft meer opties dan ze denkt!

Menig gemeente heeft te kampen met leegstaand (maatschappelijk) vastgoed en doen daar nog te weinig mee. Ik denk dat zij daar meer rendement uit kunnen halen dan ze denken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van statushouders in groepsverband.

Voorbeelden van vastgoedobjecten waar vergunninghouders in groepsverband kunnen wonen zijn:

  • Verzorgingstehuizen 
  • Kantoorgebouwen
  • Scholen

Vergelijkbare soorten vastgoed  hebben in de afgelopen jaren bewezen met minimale investeringen en aanpassingen geschikt te zijn voor tijdelijke of permanente bewoning

Schetsen van juiste verwachtingen

Zodra het pand geschikt is voor groepshuisvesting kan de gemeente de hulp inroepen van een vastgoedbeheerder om het beheer en de mutaties te verzorgen. Naast deze praktische administratieve beheerstaken is de invulling van sociale beheerstaken op locatie voor de vergunningshouders cruciaal voor het succesvol uitvoeren van het project. Houd rekening met een minimale periode van 6 tot 12 maanden van sociale begeleiding op locatie. Het slagen van dit soort projecten ligt hem in de juiste communicatie, begeleiding en het schetsen van de juiste verwachting naar de vergunninghouders toe.

Welke resultaten en voordelen biedt deze invulling van de taakstelling?

Niet elke gemeente kampt met problemen met het behalen van de taakstelling. Het gaat met name om gemeenten in de grote steden en de randstad die te maken hebben met grote druk op de woningmarkt. Daarnaast kampen corporaties met lange wachtlijsten en urgentielijsten.

Door het slim en effectief inzetten van het beschikbare vastgoed kunnen we van ‘zorgenkindjes’ (leegstaande panden) passende huisvesting realiseren voor vergunninghouders. Deze vorm van creativiteit en ‘out of the box denken’ zorgt voor de gevraagde invulling van de taakstelling, tevreden inwoners van een gemeente omdat er geen aanslag op de bestaande woningvoorraad wordt gedaan en ademruimte bij de corporaties. Gemeente Haarlemmermeer en Zandvoort zijn u hier al in voorgegaan.

Wat is uw idee over dit onderwerp van groepshuisvesting?

Ik kom graag in contact om persoonlijk deze probleemstelling door te nemen.

Neem contact met me op, via 0638178777 of r.beeksma@cameloteurope.com

Roy Beeksma, Accountmanager bij Camelot Europe  Linkedin

 

DesignSwirl Studio