BLOG Bouwplaatsbeveiliging: 4 typen daders diefstal en hun werkwijze

Floris Duijff over bouwplaatsbeveiliging: "Steeds meer eigenaren van bouwterreinen zoeken naar een beveiligingsoplossing. Diefstal van materialen en vandalisme op dergelijke terreinen neemt namelijk toe. Welke dader typen diefstal zijn er nu te onderscheiden en wat is hun werkwijze? "

Vier dader typen diefstal op de bouwplaats

"Steeds meer eigenaren van bouwterreinen zoeken naar bouwplaatsbeveiliging. Diefstal van materialen en vandalisme op dergelijke terreinen neemt namelijk toe. Welke dader typen diefstal zijn er nu te onderscheiden en wat is hun werkwijze? Door mijn werk spreek ik regelmatig mensen die kampen met beveiligingsvraagstukken. Zo vertelde een klant mij onlangs hoe er binnen een paar minuten voor een vermogen aan dure gereedschappen werd ontvreemd. De daders gingen zeer professioneel en goed georganiseerd te werk. Vermoedelijk hebben ze de bouwplaats gedetailleerd in de gaten gehouden voordat ze ’s nachts terugkwamen om hun slag te slaan. Omdat het gaat om zware gereedschappen kan het niet anders dan dat de dieven in een groep opereerden. De buit hebben ze ingeladen in een grote bestelbus. De camerasystemen die er hingen werden afgedekt en vervolgens zijn de containers waarin de materialen lagen, opengesneden met professionele apparatuur. Deze georganiseerde groepen zijn echter niet het enige type dief dat bouwplaatsen bezoekt. Er vallen nog drie andere dadertypen te onderscheiden." 

Dader type 1 - de gelegenheidsdief

Het eerste van de dader typen is de gelegenheidsdief. In veel gevallen is dat een persoon die toevallig langs een onbeveiligde bouwplaats loopt en door het hekwerk een rol koper ziet glinsteren, een nieuwe installatie ziet hangen of een vergeten stuk gereedschap ziet liggen. Dit dadertype klimt direct over het hek om zijn slag te slaan. In sommige gevallen trommelt hij eerst een bevriende medeplichtige op om nog die nacht semigestructureerd de buit te halen. Dit dadertype komt vooral voor in de stad waar het mogelijk is om vrij snel op de bouwplaats te komen. Het gevolg is vaak een vertraagde bouwplanning en verdwenen maar vervangbare spullen.

Dader type 2 - verdwaalde jongeren

Het tweede dader type zijn de verdwaalde jongeren. Dit dadertype heeft niet zozeer kwade bedoelingen, maar komt vaak op speelse wijze terecht op de bouwplaats. Vaak begint het met wat rondhangen in de half afgebouwde woningen of gewoon om even te kijken wat er allemaal te doen is. Niet zelden richten de verveelde jongeren schade aan door vernieling. Deze bezoekers komen vooral voor in de stad waar de bouwplaats langs een doorgaande weg is gelegen. Het kan erg frustrerend zijn wanneer gedane werkzaamheden worden vernield en de planning wordt gefrustreerd. 

Dader typen 3 & 4 - medewerkers en/of hun kompanen

Tot slot zijn er de medewerkers van de bouwplaats. Niet iedereen is over één kam te scheren, maar helaas blijft het een feit dat diefstallen ook gepleegd worden door directe medewerkers. De vergrijpen zijn moeilijk te controleren. Wel is het mogelijk om camerabeveiliging in te zetten. Medewerkers moeten dan een clausule ondertekenen waarin ze aangeven zich ervan bewust te zijn dat ze gefilmd worden. Naast het schrikeffect en daarmee preventieve werking die de camera’s hebben, is op deze manier ook controleerbaar door wie de diefstallen worden gepleegd. Wat ook voorkomt is dat de medewerkers niet direct zelf stelen maar informatie over aanwezige materialen verstrekken aan kompanen. Deze komen dan op een onbewaakt moment terug om de buit mee te nemen. 

Risicobeperking
Wat kunt u nu doen tegen dergelijke praktijken? Risico’s zijn over te dragen aan een verzekeraar, maar wanneer er geen braakschade is, zal deze niet uitkeren. Het is een optie om gereedschap in afgesloten containers te verzekeren via een Constructie All Risk verzekering (C.A.R.). De bouwplaats dient dan te voldoen aan de hiervoor geldende richtlijnen. Om het risico zo veel mogelijk te beperken is het raadzaam om alle gereedschappen of materialen van waarde zo veel mogelijk te compartimenteren in het centrum van de bouwplaats. De weg die een ongewenste bezoeker dan moet afleggen om bij de waardevolle spullen te komen is daarmee zo lang mogelijk. Tevens dient de containeringang met gereedschappen te worden geblokkeerd door bijvoorbeeld een kraan of ander zwaar materieel.  

Camerabeveiliging met sensoren
Een bouwplaats beschermen tegen vandalen en dieven kan het beste door camerabewaking in combinatie met sensoren in te zetten. Voordat een dief de mogelijkheid krijgt een camera af te dekken, is hij allang gedetecteerd. De meldkamer krijgt een seintje en stuurt direct iemand naar de plaats delict. Ook een goede optie is het inzetten van bouwplaatsbewoning. Door een wooncabine te plaatsen en daarin zorgvuldig geselecteerde tijdelijke bewoners te huisvesten, beveiligt u uw bouwterrein tegen schade. Een goede bouwplaatsbeveiliging begint met een risicoanalyse zodat precies duidelijk wordt wat de beste maatregel is.  

Meer weten over bouwplaatsbeveiliging? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mij, Floris Duijff 06-18494657.

DesignSwirl Studio