Vluchtelingen bij Camelot – Hoe gaat dat in zijn werk?

Op Wereldvluchtelingendag staan we stil bij alle mensen die noodgedwongen hun thuis moeten verlaten. Een onderwerp dat Camelot aan het hart gaat! Daarom doen we er alles aan om statushouders in Nederland van een fijne woonruimte te voorzien. Maar wat komt daar bij kijken?

Vluchtelingendag voor solidariteit 

Wereldwijd zijn er ruim 70 miljoen mensen op de vlucht. Wereldvluchtelingendag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen als oproep voor solidariteit. Voor mensen zoals jij en ik die door oorlog en geweld hun vertrouwde leven achter zich moeten laten en, soms met het hele gezin, op weg moeten naar het onbekende. 

Een deel van deze mensen krijgt in Nederland een vergunning. Na hun vlucht is het fijn als zij zo snel mogelijk een woonruimte kunnen krijgen. Dit is de basis om weer een leven op te kunnen bouwen. Gemeentes moeten dit regelen, maar dit kunnen zij niet alleen. Daarom hebben zij op verschillende plekken in het land aan Camelot gevraagd huisvesting te bieden. 

Snel en samen 

Bij het verzorgen van woonruimte voor vergunninghouders komt het een en ander kijken. Het is het beste als zij snel onderdak krijgen. Hoe doet Camelot dit? En hoe kunnen we het integreren gemakkelijker maken? 

Snel woonruimte zonder extra beslag op wachtlijsten 

Woonruimte is helaas vaak schaars. Woningcorporaties hebben lange wachtlijsten en er is niet altijd begrip voor als vergunninghouders hier voorrang op krijgen. In nauwe samenwerking met gemeentes zoals in Zandvoort en Haarlemmermeer maakte Camelot ruimtes in opgeknapte, leegstaande panden in de desbetreffende gemeentes beschikbaar. Deze zijn vaak op veel kortere termijn beschikbaar. Een bijkomend voordeel is door de opvulling van leegstand het levendig blijft en verval tegen wordt gegaan. 

Integratie en ondersteuning  

Stel, je gaat als vluchteling in een nieuw land wonen. Je hebt je woonruimte... en dan? Waar begin je met het integreren in de maatschappij? Om dit wat soepeler te laten verlopen, heeft Camelot in Haarlemmermeer een ‘sociaal huismeester’ aangesteld. Behalve dat deze helpt met de praktische woonzaken, ondersteunt deze ook specifiek vergunninghouders. Bijvoorbeeld door gesprekken met ze te voeren over hun trauma, maar ook door scholing te regelen. 

Samen is leuker 

Integreren is een stuk makkelijker (en leuker) als je omringd bent door leeftijdsgenoten uit het land waar je gaat wonen. Camelot plaatst vergunninghouders dan ook altijd in panden samen met Nederlandse huurders. In Amsterdam bouwden we zelfs een Student Village waar jonge vergunninghouders met Nederlandse studenten wonen. Sommige van die studenten hebben zich zelfs opgeworpen als buddy.  

Wil je zelf ook iets betekenen voor vluchtelingen in ons land? Kijk eens bij VluchtelingenWerk Nederland