Controle maakt ‘hiaten’ inzichtelijk in rechtmatigheid van toezicht proces

Om woningverhuur zo eerlijk mogelijk in te richten, is de verhuur van woningen door corporaties en derden in Nederland gekoppeld aan regelgeving. Verhuurders en intermediairs zijn verplicht om te werken volgens het systeem van passend toewijzen.

Om woningverhuur zo eerlijk mogelijk in te richten, is de verhuur van woningen door corporaties en derden in Nederland gekoppeld aan regelgeving. Verhuurders en intermediairs zijn verplicht om te werken volgens het systeem van passend toewijzen. Een systeem dat ervoor zorgt dat ook mensen met een laag inkomen kwalitatief goed en betaalbaar kunnen wonen. Het toezicht op de uitvoering van deze regels is in handen van de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Zij helpen zowel corporaties als de consument met het rechtmatig invullen van het verhuurproces. Woningcorporaties staan daarom ook onder continu toezicht van de AW.

Rapport per corporatie via toezichtsbrieven

Jaarlijks ontvangen alle 350 woningcorporaties toezichtsbrieven, waarin de AW hun handelen beoordeelt. Bij het merendeel van de 350 woningcorporaties gaat het goed, echter bij ongeveer één op de zes woningcorporaties heeft de AW een waarschuwing gegeven over zaken die nog niet helemaal op orde zijn. Bij één op de acht woningcorporaties zijn specifieke interventies opgelegd of gecontinueerd. De waarschuwingen aan woningcorporaties hebben merendeels te maken met de rechtmatigheid van toewijzen.

Rechtmatige toewijzing bij intermediaire verhuur

Een voorbeeld van een onderwerp waarover woningcorporaties waarschuwingen over hebben ontvangen, is bijvoorbeeld het ontbreken van betrouwbare informatie over de toewijzing door intermediaire verhuurders. Een woningcorporatie is namelijk sinds januari 2015 samen met de intermediaire verhuurder verplicht om voor juiste en volledige toewijzingsinformatie te zorgen.

Unieke certificering voor volledigheid dossiers

Tot nu toe was het voor accountants onmogelijk de informatie van intermediairs te controleren op de volledigheid van het aantal verhuringen. Camelot heeft daarom in samenwerking met PwC een unieke certificering ontwikkeld, die u wel deze volledigheid garandeert en hiermee de accountant de mogelijkheid geeft om de juistheid van alle dossiers vast te stellen. 

Deze jaarlijkse certificering wordt door een onafhankelijk auditor uitgevoerd. Van hieruit ontvangt de intermediair een assurancerapport naar de internationale standaard 3000 NV COS. Een standaard die gaat over het geven van zekerheid en vertrouwen over niet-financiële informatie, zoals in deze branche bijvoorbeeld het aantal verhuringen.

Vragen of meer informatie?

Heeft u meer vragen over passend toewijzen en de rol van intermediairs of wilt u meer weten over onze unieke garantie van volledigheid van onze dossiers? Wij helpen u graag. Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze leegstandsadviseurs via 088-2263568 of met onze specialist intermediaire verhuur Bart Huisman via hetzelfde nummer.