Dag van het Vastgoedbeheer

U krijgt State of the Art aanpak, oplossingen, inzichten en ervaringen van veel lastige vraagstukken die zich bij vastgoedbeheer en onderhoud voordoen. Wat zijn de nieuwste opvattingen over strategisch asset management?

Wat kunt u verwachten op de dag van het Vastgoedbeheer?

U krijgt State of the Art aanpak, oplossingen, inzichten en ervaringen van veel lastige vraagstukken die zich bij vastgoedbeheer en onderhoud voordoen. Wat zijn de nieuwste opvattingen over strategisch asset management? Hoe kunt u die vertalen naar strategisch onderhoudsbeleid en meerjarenprestatiecontracten met leveranciers? Hoe krijgt u ze zo flexibel dat uw assets duurzaam beantwoorden aan de veranderende vraag? Wat valt van aanpalende sectoren te leren?

Welke procesvernieuwingen en productinnovaties kunt u gebruiken om de doorlooptijd van verbeteropgaven te verkorten, (faal)kosten te verminderen en de kwaliteit te verhogen? Hoe om te gaan met de gefragmenteerde aanbodketen en gebrekkige nazorg? Hoe verder te professionaliseren?

Doelgroep: woningcorporaties, scholen, instellingen voor langdurige zorg, gemeenten, vastgoedbeleggers, vastgoedmanagementbedrijven, financiers, bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven, ontwikkelaars, adviseurs.

Kosten: de kosten voor deelname aan deze dag zijn 295 euro ex. BTW

Aandachtspunten

Het ochtendprogramma met de twee themasessies is van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt zich hier optioneel zonder meerkosten voor aanmelden.De expertmeetings zijn eveneens van 10.00 tot 12.00 uur. Geef aan ons door met welke expert u wenst te spreken. Ook deze zijn zonder extra kosten.Het plenaire hoofdprogramma is van 12.00 tot 16.25 uur, daarna is er een netwerkborrel tot 18.00.

Hoofdprogramma

12.00-13.00 uur Inlooplunch + netwerken op het vastgoedbeheerplein

13.00-13.15 Inleiding door dagvoorzitter Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management TU Delft en lector Vernieuwend Vastgoedbeheer Hogeschool Utrecht.

13.15-13.45 Jan Hoff, directeur Huisvesting en Vastgoed Cordaan (zorgaanbieder met vestigingen in Amsterdam, Diemen, Huizen, Maartensdijk en Nieuw-Vennep), oud-directeur/bestuurder woningcorporatie Het Oosten (tegenwoordig Stadgenoot).

Strategische visie op voorraadbeleid en beheer.Vertaling van toekomstbestendig portefeuillebeleid naar strategisch onderhoudsbeleid.

13.45-14.15 Leo van Wijchen, teamleider Huisvesting & Facilities Carmelcollege (14 VO-scholen verspreid over Nederland).

Hoe je asset management goed in te vullen.Beste resultaatgerichte samenwerkingsvormen voor het beheer.Wat houd je dichtbij, wat zet je verder weg, hoe houd je controle? Wat werkt wel in de praktijk, wat niet, wat werkt anders dan van tevoren gedacht? Do's & don'ts.Standaardisering. Formulering prestatie-eisen.Welk opdrachtgeverschap vergt dit?

14.15-14.45 Dennis Rutges, directeur Rutges Vernieuwt.

Wat is professioneel opdrachtnemerschap?Waar gaat het goed, waar hebben opdrachtnemers last van?

14.45-15.15 Pauze

15.15-15.45 Harro Zanting, directeur/bestuurder Dudok Wonen (8.000 woningen in Het Gooi).

Wat is goed asset management voor een woningcorporatie?
• Wat is zijn huidige visie op de voorraadloze woningcorporatie?
• Wat betekenen beheer- en wooncoöperaties voor het opdrachtgeverschap? Kunnen de bewoners zelf een opdrachtnemer selecteren, of zijn ze verplicht met die van de corporatie in zee te gaan?

15.45-16.15 Tom Hillegers (gevraagd) , Managing Director Round Hill Capital (6.500 woningen gekocht in Nederland sinds 2014; 6 miljard euro belegd in Europees vastgoed sinds 2002). State of the Art professionalisering is dat er steeds meer privaat geld naar Nederland komt.

Hoe stuurt Round Hill zijn Nederlandse assets aan?Hoe gaan ze om met het onderhoud? Wat zijn hun rendementseisen?Waarom vindt Round Hill een omvang van 20.000 woningen noodzakelijk voor een goede beheerorganisatie en wil het daarnaar groeien?

16.15-16.25 Afsluitende conclusies door middagvoorzitter Vincent Gruis.

16.25-18.00 Netwerkborrel op het Vastgoedbeheerplein.

Ontmoet de expert

Tijden van 10.00-12.00 uur
Wilt u op een effectieve manier kennismaken met nieuwe marktpartijen of heeft u een vraag die u al lang wilt stellen aan een adviseur? Dan is dit uw kans. Vermeld bij uw inschrijving de naam van de professional die u wenst te spreken. De gesprekken duren circa 10 minuten. Elke expert kan maximaal 10 personen te woord staan. Bij elke expert is het onderwerp vermeld waar hij of zij het aanspreekpunt voor is. De tijden van de sessies zijn van 10.00-12.00 uur.

Expert 1: Thijs Luijkx, directeur IJkx en Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl.

Onderwerp: Welke inzichten levert de benchmark van renovaties van vooroorlogse eengezinswoningen precies op?

Expert 2: Eddy Smit, directeur MVGM.

Onderwerp: Hoe innovatief vastgoedmanagement bijdraagt aan lagere exploitatielasten en grotere huurderstevredenheid.

Expert 3: Timo Stoopman, klant- en conceptcoördinator bestaande bouw Era Contour.

Onderwerp: Hoe ontwikkel je samen nieuwe renovatieconcepten die meerwaarde leveren?

Expert 4: Harmke Bekkema, programmamanager Energiesprong Zorgvastgoed Platform31.

Onderwerp: Hoe maak en ontwikkel je energieneutraal zorgvastgoed?

Expert 5: Dennis Coenraad, Adviseur Voorzieningenplanning en Vastgoedstrategie ICS Adviseurs.

Onderwerp: Exploitatievraagstukken rond maatschappelijk vastgoed.

Expert 6: Roel Habraken, partner Koeter Vastgoed.

Onderwerp: Vertaling portefeuillebeleid naar strategisch onderhoudsbeleid.

Expert 7: Frank van Min, directeur Wolf Huisvestingsgroep.

Onderwerp: Digitalisering van het verhuur- en beheerproces: huurderstevredenheid verhogen en de bedrijfslasten verlagen.

Expert 8: Dennis Elfferich, Operationeel Directeur Camelot Europe.

Onderwerp: Sociaal beheer: Hoe de grote vraag naar flexibele korte termijn woon- en werkcontracten in te vullen met tijdelijke en permanente transformatie?

Aanmelden

DesignSwirl Studio